Blog analityczny. Narzędzia i techniki.

Jak wykonać aktualizację kontenera GTM Server-Side?

Wykorzystanie kontenera GTM Server-Side nakłada na analityka dodatkowy obowiązek, związany z monitoringiem kolejnych wersji kontenera i cyklicznym wykonywaniem aktualizacji. Te aktualizacje wykonujemy poprzez interfejs Google Cloud Platform, co może stwarzać pewne trudności, ale też regularna dbałość o aktualizacje, daje nam gwarancję optymalnego wykorzystania i działania GTM Server-Side. W niniejszym artykule przedstawiam proces samodzielnej aktualizacji kontenera serwerowego, opartego o App Engine.

Jak kalkuluje się cenę Google BigQuery?

Google BigQuery to zaawansowana, w pełni zarządzana usługa analizy danych, która umożliwia szybkie przetwarzanie ogromnych zbiorów informacji. Dzięki swojej elastyczności i skalowalności, BigQuery jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących efektywnego sposobu na analizę dużych danych w czasie rzeczywistym. Kalkulacja kosztów korzystania z tej usługi może być jednak skomplikowana, ponieważ zależy od różnych czynników, takich jak przechowywanie danych, przetwarzanie zapytań oraz dodatkowe funkcje. W artykule przedstawimy szczegółowy przegląd składników ceny BigQuery, dostępnych planów cenowych oraz przykładowych wycen dla strefy Frankfurt (europe-west3), aby pomóc lepiej zrozumieć, jak optymalnie zarządzać kosztami tej usługi.

Kluczowe wskaźniki dla monitorowania biznesu eCommerce

W świecie eCommerce, takie wskaźniki, jak CR, AOV, CLV czy CAC są niezbędne do monitorowania i rozwijania biznesu. W niniejszym artykule omawiam te najważniejsze wskaźniki, które powinniśmy znać i wykorzystywać do optymalizacji naszych działań ecommercowych. Na bazie artykułu dowiesz się, jak obliczać te wskaźniki matematycznie oraz jak, je implementować za pomocą języka Python.

Zobacz wszystkie posty →

Porady. Python, Django, Pandas, Numpy ...

Rekomendacja tygodnia.

"Python. Wprowadzenie". Mark Lutz. 1500 stron tylko o Pythonie

"Python. Wprowadzenie" Marka Lutza to ponad 1500-stronicowa biblia dla każdego, kto chce zgłębić tajniki Pythona. Piąte wydanie tego obszernego podręcznika przeprowadzi nas przez podstawy języka, od instalacji po zaawansowane koncepcje, takie jak programowanie obiektowe czy tworzenie interfejsów graficznych. Jasny styl autora, liczne przykłady i aktualność treści sprawiają, że książka ta jest idealna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów. Choć obszerna, jest to inwestycja, która z pewnością się opłaci każdemu, kto chce wykorzystać pełen potencjał tego wszechstronnego języka.

Zobacz wszystkie rekomendacje →

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty

Krótko #Dev #Data #BI #Tech

21.07 Anthropic wydał aplikację mobilną, z poziomu której można korzystać z najnowszej wersji Claude 3.5 Sonnet.

21.07 Google Looker studio wprowadził wbudowany konektor dla plików Microsoft Excel (Microsoft Excel Connector).

21.07 Google wprowadza dodatek (Google ES Assist) do Google Chrome, który pozwala na analizę i wsparcie przy rozwiązaniu problemów z Enhanced Conversions.

21.07 Google prezentuje 'First Party Mode', jako model hostowania tagów oparty o własną domenę. Jest to swoista konkurencja dla trybu GTM Server-Side, przy czym Google tag jest pobierany bezpośrednio z własnej domeny (np. surowiecki.org).

21.07 Open AI przedstawia model GPT-4o mini. Jest to tańsza i szybsza alternatywa do flagowego modelu GPT-4o. Nowy model ma zastąpić zasłużony GPT-3.5.

04.07 Google Analytics 4 wprowadza możliwość bezpośredniego importu danych reklamowych z platform: Pinterest, Reddit, Snap.

04.07 Google Tag Manager wprowadził ocenę jakości kontenera (diagnostykę). Ocena pojawia się w postaci "paska", który obrazuje jakość naszego kontenera i wskazuje potencjalne błędy.

04.07 Google Analytics 4 wprowadził aktualizację modelu atrybucji. Wg komunikatu aktualizacja wynika z faktu, że model niepoprawnie przypisywał niektóre konwersje do źródła organic search, zamiast do paid.

04.07 Google Analytics 4 wprowadza nowe eventy, które pozwalają lepiej śledzić proces związany z lead_generation. Eventy to: generate_lead, qualify_lead, disqualify_lead, working_lead, close_convert_lead, close_unconvert_lead.

01.07 X (Twitter) powoli wprowadza nowy panel analityczny dla reklamodawców.

Shorts →