Polityka Prywatności

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników (dalej: "Użytkownicy") strony internetowej www.surowiecki.org (dalej: "Strona") prowadzonej przez właściciela Strony (dalej: "Administrator").

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkowników i ochronę ich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony, a także stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO").

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Strony. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gdpr@surowiecki.org.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

a) adres e-mail (w przypadku zapisania się na newsletter),
b) dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania ze Strony, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas spędzony na Stronie, strony odwiedzone itp.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dostarczania treści zamieszczonych na Stronie oraz wysyłania newslettera (na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) realizacji celów analitycznych i statystycznych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji newslettera oraz analizy i optymalizacji Strony, w szczególności Google LLC (w związku z korzystaniem z Google Analytics 4 i Google Ads) oraz Piwik PRO Sp. z o.o. (w związku z korzystaniem z Piwik PRO Core) i Microsoft Corporation (w związku z korzystaniem z Microsoft Clarity),
b) inne podmioty, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, na żądanie uprawnionych organów.

6. Newsletter

Użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter, który jest wysyłany na podany przez nich adres e-mail. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdym czasie poprzez kliknięcie w link "Wypisz się" zamieszczony w stopce każdego e-maila z newsletterem lub poprzez kontakt z Administratorem.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności do Google LLC i Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Administrator zapewnia, że zastosował odpowiednie środki ochrony w przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

8. Cookies

Strona korzysta z plików cookies, które służą do zbierania informacji o zachowaniach Użytkowników na Stronie, takich jak odwiedzane strony, czas spędzony na Stronie, rodzaj przeglądarki itp. Użytkownicy mają możliwość wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie swoich danych przez pliki cookies poprzez cookies consent lub odmówienia zgody na przetwarzanie swoich danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez pliki cookies jest dobrowolne.

9. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) żądania przenoszenia swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

W celu realizacji powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gdpr@surowiecki.org.

10. Skargi do organu nadzorczego

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka Prywatności dostępna jest na Stronie. Użytkownicy zostaną poinformowani o ewentualnych istotnych zmianach Polityki Prywatności, na przykład poprzez powiadomienie e-mail lub informację na Stronie.

12. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gdpr@surowiecki.org.

Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2023

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty