Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Piwik PRO. Integracja z Google Search Console

04.2023 | Piwik PRO | Google Search console | Web Analytics

Search Console to narzędzie wspierające proces budowania pozycji naszego serwisu internetowego,   w wynikach organicznych Google. Poprzez Search Console możemy obserwować, na jakie wyszukiwane frazy nasza witryna się pojawia, jakie strony są prezentowane i na jakich pozycjach oraz to, czy są kilkalne i jak często są klikalne.

Jednym słowem, będąc internetowym  sprzedawcą nowych samochodów, możemy zobaczyć, czy po wpisaniu frazy Skoda Kodiaq nasza strona się pojawi, na jakiej pozycji wyników wyszukiwania oraz jakie procent kliknięć zebrała.

Integracja pomiędzy Search Console a Google Analytics, stanowi silny punkt oprogramowania analitycznego Google, uzupełniając dane Analyticsa o informacje, dające nam wgląd, w to jak prezentujemy się w wynikach organicznych.

Jak więc wygląda sytuacja z Piwik PRO?

Czy możliwa jest integracja Piwik PRO i Google Search Console?

Krótko mówiąc => TAK.

Integracja pomiędzy Piwik PRO a Google Search Console jest domyślnie możliwa i dostępna , do realizacji przez każdego użytkownika, niezależnie od posiadanego pakietu.

Sam proces integracji jest nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku pary Google Analytics i Search Console, ale to dotyczy - praktycznie - każdego zewnętrznego produktu/dostawcy, integrującego się z usługami Google.

Niniejszy post, przedstawia cały proces integracji krok po kroku, tak abyś mógł samodzielnie uruchomić omawianą integrację, w ramach własnej instancji Piwik PRO

Zacznijmy zatem od zalogowania się do naszego konta Piwik PRO.

>> Jeżeli jeszcze nie masz swojego konta, to sprawdź tutaj jak je założyć =>

1. Panel integracji

Po zalogowaniu się należy wybrać opcję Integrations. Opcja ta znajduje się w horyzontalnym menu, w górnej części strony, pod logotypem Piwik PRO.

Wybór opcji Integrations, przenosi nas do panelu zarządzania integracjami. Możemy tu zobaczyć wszystkie możliwe integracje, które dzielą się na dwie grupy:

  • Dostępne "od zaraz" => są to integracje, które nie wymagają poszerzenia naszego pakietu, dodatkowej opłaty etc. Z reguły posiadają przycisk Go to settings lub Read more, gdzie wyjaśniona jest ścieżka integracji, przez którą musimy przejść
  • Dostępne po kontakcie z zespołem Support / Sales => są to integracje, które wymagają dodatkowego wsparcia technicznego (indywidualnej konfiguracji), a zatem wniesienia dodatkowej opłaty (jednorazowej / cyklicznej). Integracje takie są oznaczone przyciskiem "Contact us", a tym samym warunki ich świadczenia mogą być różne w zależności od wolumenu danych, indywidualnych potrzeb i ustaleń pomiędzy stronami

W niniejszym artykule skupiamy się na integracji ogólnie dostępnej, pomiędzy Piwik PRO i Google Search Console.

2. Wybór integracji

Na liście możliwych integracji odszukujemy pozycję Google Search Console - klikamy Go to settings:

Zobaczymy planszę dedykowaną integracji - na niej klikamy przycisk Connect:

3. Kreator integracji Piwik PRO i Google Search Console

Po kliknięciu przycisku Connect, otworzy nam się kreator integracji. Kreator składa się z trzech kroków, które obejmują kolejno:

  • Google Cloud Console => Aktywacja Google Search Console API
  • Auth 2.0 client
  • Przeklejenie informacji wyświetlonych w panelu niniejszej integracji

3.1. Krok 1 => Przechodzimy do Google Cloud Console, celem aktywacji Google Search Console API

Otwieramy stronę: https://cloud.google.com/gcp

Po zalogowaniu się do Google Cloud, wybieramy wyszukiwarkę (w górnej części serwisu) i wpisujemy w niej frazę "google search console api". Alternatywnie, możemy również bezpośrednio w strukturze menu (po lewej stronie) wyszukać pozycję API&Services i tam dalej zlokalizować Google Search Console API.

Wybierzmy jednak pierwszą metodę, gdyż jest to szybsze:

W otrzymanych wynikach, wyszukujemy pozycję "Google Search Console API" (screen wyżej) i klikamy ją.

Zobaczymy stronę dedykowaną dla usługi Google Search Console API.

Wykonajmy tutaj nastepujące kroki:

  • (1) Sprawdźmy czy znajdujemy się we właściwym projekcie - może to być osobny projekt, lub projekt współdzielony. Ja wybrałem projekt GSC, w którym mam też integracje pomiędzy Google Analytics 4 a Search Console - jest to zatem projekt, który wykorzystuję do różnych działań, związanych z Search Console.
  • (2) Jeżeli jesteśmy we właściwym projekcie, to klikamy przycisk WŁĄCZ

Zobaczymy stronę z aktywnym interfejsem Google Search Console API - to pokazuje, że został on poprawnie aktywowany.

3.2. Krok 2 => Utworzenie klienta Auth 2.0

Musimy teraz utworzyć klienta, czyli dane do logowania / autoryzacji, w celu dostępu z poziomu Piwik PRO do usługi Search Console API . Bez utworzenia klienta nie będzie możliwa komunikacja poprzez API, a zatem dane nie zostaną pobrane.

Zaczynamy od kliknięcia przycisku UTWÓRZ DANE LOGOWANIA. Przycisk ten znajduje się w prawym górnym rogu.

Otworzy nam się formularz mini-kreatora, w którym kolejno wpisujemy wymagane dane:

Ekran => "Typ danych logowania"

Wybieramy tutaj API, którego chcemy używać, czyli znane nam Google Search Console API. Pozostałe pozycje pomijamy.