Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Analytics Data API. Wykorzystanie biblioteki googleAnalyticsR do pobierania danych z GA4 (część 1)

09.2022 | Google Analytics 4 Data API | googleAnalyticsR | R

Środowisko R ma do zaoferowania bardzo interesująca bibliotekę do pobierania danych z Google Analytics 4.

Biblioteka jest bardzo intuicyjna (prosta) w użyciu, co pozwala na szybkie pobranie danych Google Analytics 4 do własnej przestrzeni i następnie np. przygotowanie konkretnych zestawień czy wykresów pod nasze potrzeby.

W niniejszym poście pokazujemy, jak się połączyć i jak szybko pobrać dane z Google Analytics 4.

Na początek pamiętajmy, że biblioteka działa tylko i wyłącznie z interfejsem Google Analytics 4. Nie można z jej użyciem pobierać danych z Universal Analytics (obecnego/starego GA).

Pracę z biblioteką zaczynamy od uruchomienia środowiska R, czyli:

  • RStudio
  • RGui

Oczywiście, prace mogą być realizowane w każdym innym środowisku, które jest wygodne dla nas.

Instalacja pakietu googleAnalyticsR

Pakiet instalujemy poleceniem install.packages("googleAnalyticsR", dependencies = TRUE)

Możemy również skorzystać z interfejsu RGui

Zaczynamy kodować

Wpierw należy załadować do projektu bibliotekę googleAnalyticsR, czyli library(googleAnalyticsR).

Następnie wykonujemy autoryzację naszego konta Google, do którego są przypisane konta GA4:

ga_auth(email="your_email@mail.com")

Do wylistowania wszystkich kont z GA4, możemy wykorzystać komendę:

ga_account_list("ga4")

Efekt jest następujący:

Definiujemy numer wybranego property GA4 np. do zmiennej my_property_id:

my_property_id <- 325313565

Pobieramy dane z GA4

Aby pobrać dane wykorzystujemy funkcję ga_data. Przekazujemy do niej wymiar i metrykę, a także przedział czasowy.

Pobrane dane można pokazać w postaci wizualizacji:

plot(data$date, main = "activeUsers")

Jako wynik wykonania kodu zobaczymy dane z GA4 widoczne na naszym wykresie:

Pełny kod tego krótkiego przykładu wykorzystania googleAnalyticsR, można zobaczyć tutaj:

Dodatkowe informacje o wykorzystaniu pakietu googleAnalyticsR, można zobaczyć na poniższym filmie: