Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Integracja Google Search Console z bazą danych Google BigQuery. Poradnik krok po kroku

03.2023 | Google BigQuery | Google Search Console | Vertex AI

Wyraźnie widać, że Google kładzie duży nacisk na rozwój platformy Google Cloud m.in. poprzez integrację różnych usług, wokół tej właśnie platformy. Wyrazem tego było udostępnienie integracji na linii Google Analytics 4 oraz BigQuery, a obecnie kolejnym krokiem jest zapowiedziana integracja na linii Google Search Console i wspomniane BigQuery.

Google Search Console, to usługa wspierająca pracę osób związanych z marketingiem internetowym oraz optymalizacją serwisów internetowych, w kontekście pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania. Search Console pomaga nam poznać to, na jakie frazy nasz serwis pojawia się w wyszukiwarce Google, na jakiej pozycji się pokazuje i jaki odsetek użytkowników decyduje się na kliknięcie w nasz link => tym samym przejście na naszą stronę internetową.

Do obecnego momentu, każda większa i cykliczna analiza wymagała wykorzystania Google Search Console API do pobrania danych, tak aby mozliwa była analiza prowadzona w zewnętrznym oprogramowaniu np. Looker Studio.

To jest już jednak przeszłość, bowiem właśnie dostaliśmy dostęp do zrzutu danych z Search Console, bezpośrednio do bazy BigQuery. A jeżeli dane są już w BigQuery, to możemy bardzo łatwo połączyć się do niej narzędziami BI typu Microsoft Power BI czy Tableau.

Zaczynamy zatem integrację.

Integracja składa się z dwóch warstw:

 • Google Cloud Platform => tutaj musimy przygotować projekt, w którym będzie usytuowana nasza baza BigQuery
 • Google Search Console => tutaj musimy wykonać integrację, czyli zainicjować proces eksportu danych

W kolejnych punktach przejdziemy przez następujące zagadnienia:

Google Cloud Platform

1/ Logowanie do Google Cloud Platform i utworzenie nowego projektu

Zacznijmy od zalogowania się do Google Cloud Platform i od utworzenia nowego projektu.

Logujemy się zatem na stronie => https://cloud.google.com/

Następnie wybieramy okienko projektów i klikamy opcję: NEW PROJECT.

screen

Wpisujemy nazwę projektu - Project name - pamiętajmy, żeby nazwa była opisowa i pozwoliła na łatwą identyfikację przeznaczenia projektu.

Wybieramy również organizację, do której ma należeć nowo utworzony projekt.

screen

2/ Projekt gotowy - utworzony

Po kliknięciu wyżej widocznego przycisku CREATE nasz projekt zostaje utworzony, a my przekierowani na stronę startową projektu.

Ważne: zapisujemy sobie identyfikator widoczny pod nazwą Project ID. Będzie nam jeszcze potrzebny w dalszej konfiguracji, w interfejsie Search Console.

screen

3/ Aktywacja BigQuery API

W wyszukiwarce, w górnej części strony, wpisujemy frazę "API", tak aby przejść do strony:

=> APIs & Services

Możemy tę stronę również wybrać bezpośrednio z nawigacji po lewej stronie.

screen

Na stronie API & Services, wpierw przewijamy do dolnej części strony, gdzie widzimy aktywowane usługi API. Sprawdzamy, czy jest tam widoczne BigQuery API.

Jeżeli jest widoczne to przechodzimy dalej, czyli do punktu 4 (dodanie bilingu do projektu) niniejszej instrukcji.

screen

Jeżeli jednak nie ma na liście aktywnych "BigQuery API", to przewijamy stronę do górnej części i tam klikamy opcję ENABLE APIS AND SERVICES.

screen

Po kliknięciu, zostajemy przekierowani do strony API Library, gdzie musimy odnaleźć interesującą nas pozycję. Dlatego też, w widocznej wyszukiwarce, wpisujemy frazę:

=> BigQuery API

I klikamy enter, tak aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.

screen

W wynikach wyszukiwania klikamy widoczną poniżej pozycję - BigQuery API:

screen

I dalej aktywujemy API klikając przycisk ENABLE

screen

Podsumowując: mamy już założony projekt i aktywowane BigQuery API.

Pozostają jeszcze dwa punkty, do realizacji, w ramach Cloud Console:

 • Weryfikacja / dopisanie bilingu
 • Dopisanie Service Account

4/ Dodajemy biling do projektu

Przypisanie bilingu oznacza, że musimy podać dane karty płatniczej/kredytowej, z której będą pobierane opłaty na rzecz Google. BigQuery jest usługą płatną i należy o tym pamiętać, że uruchomienie integracji pociągnie za sobą koszty finansowe.

Aby dodać biling do naszego projektu, to z lewego menu wybieramy pozycję Biling.

screen

Jeżeli nasz projekt nie ma przypisanego bilingu, to wybieramy opcję "LINK A BILLING ACCOUNT".

screen

Po kliknięciu wyżej pokazanego linku, będziemy mieli dalej opcję wyboru lub utworzenia konta bilingowego. W poniższym przykładzie konto bilingowe jest już gotowe, a zatem należy je tylko przypisać do projektu. W Twoim przypadku, może być jednak konieczne przejście przez proces dodania karty kredytowej.

screen

5/ Dodanie użytkownika typu Service Account

Zgodnie z dokumentacją Google, do naszego projektu musimy dopisać użytkownika, typu service account:

 • search-console-data-export@system.gserviceaccount.com

W tym celu przechodzimy sekcji:

=> IAM & Admin => IAM

screen

W sekcji tej klikamy przycisk +GRANT ACCESS

screen

I dopisujemy użytkownika search-console-data-export@system.gserviceaccount.com z uprawnieniami:

 • BigQuery Job User
 • BigQuery Data Editor

screen

Po kliknięciu SAVE, konto pojawia się na liście użytkowników.

screen

Całość konfiguracji po stronie Google Cloud mamy zatem zakończoną. Teraz przechodzimy do dalszej konfiguracji, po stronie Search Console.

Search Console

1/ Inicjacja eksportu danych

Logujemy się do Search Console, korzystając z adresu:

https://search.google.com/

Następnie przechodzimy do sekcji Settings, znajdującej się w nawigacji głównej (lewa strona serwisu):

screen

W dostępnych opcjach, odszukujemy Bulk data export.

screen

Po kliknięciu Bulk data export, przechodzimy do konfiguracji naszego eksportu.

screen

Cloud mamy już skonfigurowany, dlatego też nie klikamy w przycisk Review instructions.

Wypełniamy natomiast kolejne pola tzn.

 • Cloud project ID - numer (ID) naszego projektu z Google Cloud Console (zapisany wcześniej)
 • Dataset location - region, w którym zostanie uruchomiona nasza instancja BigQuery. Rekomenduję np. Europe-west-3 czyli Frankfurt DE.

Uwaga: cena usługi BigQuery jest różna w zależności od wybranego regionu. Nie są to jednostkowo duże różnice, ale przy ilościach hurtowych, w długim okresie czasu mogą być widoczne.

Przykład, dla kosztu składowania 1GB danych (cena dla typu active local storage):

 • Madrid europe-southwest1 - $0.029 per GB
 • Finland europe-north - $0.02 per GB
 • London europe-west2 - $0.023 per GB
 • Frankfurt europe-west3 - $0.023 per GB
 • Zurich europe - west6 $0.025 per GB

Po kliknięciu przycisku Continue, zobaczymy ekran ostrzeżenia, aby ponownie sprawdzić dane, gdyż po zainicjowaniu eksportu, jedyna możliwość zmiany docelowego projektu / strefy, to będzie konieczność wykonania go od nowa.

screen

Klikamy Set up export. Rozpoczyna się etap inicjacji. Może to trwać kilka minut.

screen

Zakończenie konfiguracji powinno być zasygnalizowane komunikatem widzianym poniżej => Setup completed successfully.

screen

Po zamknięciu okna (klikamy Done) widzimy link Go to project. Kliknijmy.

screen

2/ Przejście (ponowne) do Google Cloud

Link Go to project przekieruje nas bezpośrednio do Google Cloud z aktywnym naszym projektem i otwartą kartą BigQuery. Na widocznej liście zobaczymy naszą instancję bazy BigQuery.

screen

W trakcie mojej instalacji, zauważyłem pewną ciekawostkę - chwilę po zainicjowaniu bazy, pojawiła się tabela z przedrostkiem temp_ i dwoma polami question i answer. Było to widoczne, przez chwilę po czym zniknęło.

screen

Mamy więc pustą bazę i czekamy na pojawienie się niej pierwszych danych.

Google BigQuery

Po około 5 godzinach oczekiwania, utworzyły się dwie tabele, w których pojawiły się dane.

1/ Struktura (schema) tabel 

Przyjrzyjmy się strukturze tabel, bo to nam pokaże jakich danych możemy się spodziewać. Mamy dwie tabele:

 • searchconsole.searchdata_site_impression
 • searchconsole.searchdata_url_impression

Tabela searchconsole.searchdata_site_impression

Dla tabeli searchconsole.searchdata_site_impression schemat danych wygląda następująco:

Field name Type Mode
data_date DATE NULLABLE

site_url

STRING

NULLABLE

query

STRING

NULLABLE

is_anonymized_query

BOOLEAN

NULLABLE

country

STRING

NULLABLE

search_type

STRING

NULLABLE

device

STRING

NULLABLE

impressions

INTEGER

NULLABLE

clicks

INTEGER NULLABLE
sum_top_position INTEGER NULLABLE

Tabela searchconsole.searchdata_url_impression

Dla tabeli searchconsole.searchdata_url_impression schemat danych wygląda następująco:

Field name Type Mode
data_date DATE NULLABLE
site_url STRING NULLABLE
url STRING NULLABLE
query STRING NULLABLE
is_anonymized_query BOOLEAN NULLABLE
is_anonymized_discover BOOLEAN NULLABLE
country STRING NULLABLE
search_type STRING NULLABLE
device STRING NULLABLE
is_amp_top_stories BOOLEAN NULLABLE
is_amp_blue_link BOOLEAN NULLABLE
is_job_listing BOOLEAN NULLABLE
is_job_details BOOLEAN NULLABLE
is_tpf_qa BOOLEAN NULLABLE
is_tpf_faq BOOLEAN NULLABLE
is_tpf_howto BOOLEAN NULLABLE
is_weblite BOOLEAN NULLABLE
is_action BOOLEAN NULLABLE
is_events_listing BOOLEAN NULLABLE
is_events_details BOOLEAN NULLABLE
is_search_appearance_android_app BOOLEAN NULLABLE
is_amp_story BOOLEAN NULLABLE
is_amp_image_result BOOLEAN NULLABLE
is_video BOOLEAN NULLABLE
is_organic_shopping BOOLEAN NULLABLE
is_review_snippet BOOLEAN NULLABLE
is_special_announcement BOOLEAN NULLABLE
is_recipe_feature BOOLEAN NULLABLE
is_recipe_rich_snippet BOOLEAN NULLABLE
is_subscribed_content BOOLEAN NULLABLE
is_page_experience BOOLEAN NULLABLE
is_practice_problems BOOLEAN NULLABLE
is_math_solvers BOOLEAN NULLABLE
is_translated_result BOOLEAN NULLABLE
is_edu_q_and_a BOOLEAN NULLABLE
impressions INTEGER NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
sum_position INTEGER NULLABLE

2/ Przegląd danych

Zobaczmy jakie dane odkładają się w obu wymienionych tabelach.

2.1/ Zakres czasowy danych

=> po wspomnianych 5 godzinach zauważyłem dane za okres 2 dni wstecz. Czyli od 01.03 (początku miesiąca). A zatem dane są zbierane tylko od momentu integracji. 

2.2/ Dane historyczne

Ok. Ale zapewne pojawia się pytania => co z danymi historycznymi?

Odpowiedź daje Google, w swojej dokumentacji, która mówi:

If you want to see historical data that precedes your initial setup, use the Search Console API or the reports.

A zatem, jeżeli potrzebujemy danych historycznych, to możemy je dograć np. z wykorzystaniem API.

2.3/ Pobranie danych z wykorzystaniem prostego zapytania

Przykład prostego zapytania, pobierającego wszystkie rezultaty z każdej z wymienionych tabel:

Uwaga: w realnych warunkach produkcyjnych, przy dużych tabelach nigdy nie wykonuj zapytań typu "*" i nie uważaj klauzuli LIMIT za dobre rozwiązanie, do ograniczenia kosztów zapytania. Tak nie jest - zapytania powinny być precyzyjne, tylko o ten fragment danych który potrzebujesz i tylko z okresu, który Cię interesuje.

SELECT * FROM `neural-qwerty.searchconsole.searchdata_url_impression` WHERE data_date = "2023-03-01" LIMIT 10

screen

Wyniki, jakie otrzymałem dla tabeli searchconsole.searchdata_site_impression wyglądają następująco (wyniki są pokazane po zmianie miejsc wierszy z kolumnami, dla większej czytelności):

data_date 2023-03-01 2023-03-01 2023-03-01 2023-03-01
site_url https://www.surowiecki.org/ https://www.surowiecki.org/ https://www.surowiecki.org/ https://www.surowiecki.org/
query macierz jednostkowa macierz jednostkowa
is_anonymized_query TRUE TRUE FALSE FALSE
country pol pol ind tur
search_type IMAGE WEB WEB WEB
device MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE
impressions 1 2 1 1
clicks 0 0 0 0
sum_top_position 82 11 41 40

Wyniki, jakie otrzymałem dla tabeli searchconsole.searchdata_url_impression wyglądają następująco (wyniki są pokazane po zmianie miejsc wierszy z kolumnami, dla większej czytelności):

data_date 2023-03-01 2023-03-01 2023-03-01 2023-03-01
site_url https://www.surowiecki.org/ https://www.surowiecki.org/ https://www.surowiecki.org/ https://www.surowiecki.org/
url https://www.surowiecki.org/blog/analytics-data-api-r-czesc-2/ https://www.surowiecki.org/blog/python-clickup-integracja/ https://www.surowiecki.org/blog/flesz/django-tips-podmiana-bazy-danych/ https://www.surowiecki.org/oferta/implementacja-bi
query google analytics 4 api clickup python api django baza danych kokpit zarządczy
is_anonymized_query FALSE FALSE FALSE FALSE
is_anonymized_discover FALSE FALSE FALSE FALSE
country can dnk fin fra
search_type WEB WEB WEB WEB
device MOBILE DESKTOP DESKTOP DESKTOP
is_amp_top_stories FALSE FALSE FALSE FALSE
is_amp_blue_link FALSE FALSE FALSE FALSE
is_job_listing FALSE FALSE FALSE FALSE
is_job_details FALSE FALSE FALSE FALSE
is_tpf_qa FALSE FALSE FALSE FALSE
is_tpf_faq FALSE FALSE FALSE FALSE
is_tpf_howto FALSE FALSE FALSE FALSE
is_weblite FALSE FALSE FALSE FALSE
is_action FALSE FALSE FALSE FALSE
is_events_listing FALSE FALSE FALSE FALSE
is_events_details FALSE FALSE FALSE FALSE
is_search_appearance_android_app FALSE FALSE FALSE FALSE
is_amp_story FALSE FALSE FALSE FALSE
is_amp_image_result FALSE FALSE FALSE FALSE
is_video FALSE FALSE FALSE FALSE
is_organic_shopping FALSE FALSE FALSE FALSE
is_review_snippet FALSE FALSE FALSE FALSE
is_special_announcement FALSE FALSE FALSE FALSE
is_recipe_feature FALSE FALSE FALSE FALSE
is_recipe_rich_snippet FALSE FALSE FALSE FALSE
is_subscribed_content FALSE FALSE FALSE FALSE
is_page_experience FALSE FALSE FALSE FALSE
is_practice_problems FALSE FALSE FALSE FALSE
is_math_solvers FALSE FALSE FALSE FALSE
is_translated_result FALSE FALSE FALSE FALSE
is_edu_q_and_a FALSE FALSE FALSE FALSE
impressions 1 1 1 1
clicks 0 0 0 0
sum_position 99 20 9 59

3/ Jak dostać się do danych w Google BigQuery?

3.1/ Wykorzystanie Tableau

Do danych zgromadzonych w BigQuery można dostać się np. korzystając z narzędzi BI. Poniżej znajduje się krótki przykład, jak wykorzystać Tableau do połączenia się z tabelami Search Console.

Krok 1. Ustanowienie połączenia

Uruchamiamy Tableau, wybieramy konektor Google BigQuery i z listy dostępnych metod autentykacji, wybieramy tę właściwą dla naszego użytkownika (jeżeli nie wiesz jaką, to wybierz Sign in using Oauth - jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie tak masz się łączyć).

screen

Krok 2. Wybór tabeli

Po poprawnym połączeniu, Tableau wyświetli nam "konfigurator", w którym musimy kolejno doprecyzować skąd chcemy dane pobierać.

W tym celu przechodzimy przez kolejne punkty:

 • (1) Wybieramy projekt bilingowy - projekt do którego jest podpięty biling oraz nasza instancja BigQuery
 • (2) Wybieramy projekt z danymi BigQuery - z dużą pewnością jest to ten sam projekt, co wybrany wyżej
 • (3) Wybieramy konkretny dataset, czyli bazę w której są nasze tabele. Domyślnie jest to searchconsole
 • (4) Wybieramy konkretną tabelę do analizy

screen

Krok 3. Przestrzeń robocza Tableau i wykonanie konkretnego raportu

Po wybraniu tabeli - w naszym przypadku, to searchconsole.searchdata_url_impression, zobaczymy dimensions and metrics, na bazie których można budować dowolne raporty.

screen

3.2/ Wykorzystanie Vertex AI i języka R

Do danych zgromadzonych w BigQuery można również dostać się programistycznie. Poniżej pokazujemy przykład dostepu do danych z poziomu Jupyter Notebook, uruchomionego w ramach usługi Vertex AI. Wykorzystujemy język R.

Przechodzimy do produktu Vertex AI:

screen

Po kliknięciu przycisku NEW NOTEBOOK, musimy wybrać ustawienia dla naszego notebooka m.in. parametry techniczne środowiska czy język programowania.

Po otwarciu notebooka, wprowadzamy do niego przykładowy kod, który pobiera ogólne informacje z Google BigQuery:


# załadowanie niezbędnych bibliotek
library(bigrquery)

# ustaw ID projektu
projectid = "id_projektu"

# Zapytanie do bazy BigQuery
sql <- "SELECT * FROM `nazwa_tabeli` WHERE data_date = '2023-03-03' LIMIT 10"

# wykonanie zapytania
tb <- bq_project_query(projectid, sql)

# zapisanie danych do zmiennej result
result <- bq_table_download(tb, n_max = 10)

# zapisanie danych do zmiennej result
result <- bq_table_download(tb, n_max = 10)

Wynik, jaki otrzymamy to znana nam już tabela z danymi opisanymi wyżej.

Poniższy screen obrazuje skrypt, który został właśnie uruchomiony.

screen

Tym akcentem kończymy nasz opis integracji Google Search Console z BigQuery.

W kolejnych postach przyjrzymy się dokładniej różnym sposobom połączenia się z usługą Google BigQuery. Aby nic nie przegapić, dodaj niniejszy blog do ulubionych :)