Oferta. Implementacja Power BI wraz z bazą analityczną.

Power BI. Implementacja i Konsulting

Usługa obejmuje implementację bazy analitycznej, w ramach Google Cloud Platform oraz wdrożenie kokpitu (raportów) managerskich, opartych o Microsoft Power BI (Business Intelligence).


Produkt obejmuje:
 • Scentralizowaną bazę danych (BigQuery / Cloud SQL), zawierającą kluczowe dane pobierane z wykorzystywanych systemów (lub rozwiązań) zewnętrznych oraz wewnętrznych
 • Oprogramowanie, zapewniające synchronizację danych
 • Raporty zarządcze (kokpit managerski), dostarczony w narzędziu Microsoft Power BI

Efekt wdrożenia:
 • Scentralizowanie kluczowych danych w jednym miejscu – filtracja danych, ocena poprawności i detekcja anomalii
 • Kluczowe raporty w jednym miejscu, dające dostęp do oceny stanu obecnego oraz do wiedzy wspomagającej przyszłe decyzje
 • Mechanizm ostrzegania o zjawiskach potencjalnie „niebezpiecznych” na bazie dostępnych danych np. spadki konwersji w danym segmencie/kategorii, nagłe zmiany stanów magazynowych etc.

Korzyść biznesowa:
 • Przygotowanie narzędzia do wsparcia procesu zarządczego => dane pokazują nam pewne kierunki/trendy/prawidłowości
 • Wdrożenie mechanizmów controllingu na różnych obszarach funkcjonowania serwisu internetowego

Etapy realizacji:
 • Inwentaryzacja obecnych źródeł danych – wewnętrznych i zewnętrznych
 • Warsztaty nastawione na analizę i poznanie potrzeb związanych z raportowaniem zarządczym
 • Przygotowanie dostępów do danych/systemów
 • Przygotowanie niezbędnych skryptów
 • Implementacja bazy analitycznej w środowisku Google Cloud Platform
 • Załadowanie danych i przygotowanie mechanizmu cyklicznego pobierania
 • Przygotowanie raportów w środowisku Microsoft Power BI
 • Szkolenie
 • Publikacja raportów

Koszt:

Koszt implementacji Power BI składa się z dwóch elementów:

 • Opłata jednorazowa za implementację
 • Opłata abonamentowa za utrzymanie systemu analitycznego i konsultacje analityczne (interpretacja danych, wnioskowanie)

Porozmawiajmy

Napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy.

Lub skontaktuj się poprzez mój profil w serwisie LinkedIn

Przeanalizuję Twoją sytuację i zaproponuję ścieżkę działania.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty