Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Python i Clickup. Integracja i pobieranie danych raportowych.

08.2022 | Python | ClickUp | Integracje

ClickUp to zyskujący na popularności system zarządzania projektami. Jego główne zalety to mnogość opcji, a także elastyczność w konfiguracji.

Osobiście, doskwiera mi jednak moduł raportowania, który nie zawiera potrzebnych mi opcji, jak również preferuję udostępniać dane raportujące czasy pracy, czy realizowane zadania poprzez zewnętrzne narzędzia np. własny dashboard zbudowany w Google Data Studio, Tableau czy Power BI.

Jest to możliwe dzięki udostępnieniu API poprzez ClickUp.

API jest dostępne pod adresem: https://clickup.com/api i jest dość dobrze opisane, jak również dość proste w użyciu.

W niniejszym wpisie pokażemy przykład wykorzystania żądania GET, pobierającego sumaryczny czas pracy, dla wybranych użytkowników, w wybranej przestrzeni (space, folder, list):

  • https://api.clickup.com/api/v2/team/team_Id/time_entries?start_date=&end_date=&assignee=&include_task_tags=&include_location_names=&space_id=&folder_id=&list_id=&task_id=&custom_task_ids=&team_id=

Uwaga:

Należy zwrócić uwagę, na format czasu dla start_date i end_date. Format jest w EPOCH, w milisekundach.

EPOCH to innymi słowy czas uniksowy, czyli system reprezentacji czasu mierzący liczbę sekund od początku 1970 roku UTC, czyli od chwili zwanej początkiem epoki Uniksa.