Porady __ Pandas . Python . Django . Microsoft Power BI . Tableau

Pandas. Ustawienie dowolnej kolumny jako index

W niektórych analizach wskazane jest, aby kolumna została przeniesiona do indexu np. aby ułatwić nam pobieranie określo…

zobacz całą poradę >

Pandas. Zmiana nazw kolumn podczas wczytywania pliku

Wczytując plik tekstowy, często potrzebujemy w locie zmienić nazwy jego kolumn, lub też wczytać tylko wybrane kolumny, …

zobacz całą poradę >

Pandas. Wykorzystanie pivot_tables do grupowania danych

Metoda pivot_tables pozwala grupować dane i stanowi alternatywę dla metody groupby(), dostarczając większej elastycznoś…

zobacz całą poradę >

Pandas. Wykorzystanie groupby() do analizy grup danych

Jeżeli potrzebujemy przeanalizować lub opisać jkiś fragment danych z naszego DataFrame np. potrzebujemy opisać wiek per…

zobacz całą poradę >

Pandas. Usuwanie duplikatów z DataFrame

Usuwanie duplikatów pozwala zliczyć rekordy unikalne w tablicy DataFrame np. ilość unikalnych produktów nabywanych prze…

zobacz całą poradę >

Pandas. Sortowanie tablicy DataFrame

Sortowanie ramki DataFrame jest możliwe dzięki metodzie .sort_values().

Metoda ta przyjmuje dwa główne argumenty:

  • k…
zobacz całą poradę >

Pandas. Konwersja daty z formaty YYYY-MM-DD do YYYY-MM

W rozpatrywanym zbiorze danych, do każdej transakcji mamy dopisaną dokładną datę typu YYYY-MM-DD. Ten format daty nie j… zobacz całą poradę >

Pandas. DataFrame. Analiza poglądowa nowego zestawu danych

W niniejszym Tipie pokażę podstawowe metody biblioteki pandas, które pozwalają na szybkie poznanie i ocenę nowego zbior…

zobacz całą poradę >

Django. Django i paginacja stron

Paginacja to możliwość stronicowania np. Postów pobieranych na stronie bloga.

Django zawiera gotowe mechanizmy, któr…

zobacz całą poradę >

Pandas. Załadowanie arkusza Excela do Pandas dataframe

Kod pozwalający na załadowanie danych zapisanych w arkuszu Excela do Pandas dataframe.

import pandas as pd

df = pd.re…

zobacz całą poradę >

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty