Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Google Analytics. Pobranie liczby użytkowników w czasie rzeczywistym

11.2022 | analytics | Google Analytics 4 | R

GA4 Data API umożliwia pobieranie danych o użytkownikach w czasie rzeczywistym. W niniejszej poradzie wykorzystamy pakiet googleAnalyticsR napisany w języku R.

Pakiet umożliwia interakcję z Data API i pobranie danych z niego m.in. danych czasu rzeczywistego.

Pobranie danych GA4

Rozpoczynamy od wczytania pakietu:

library(googleAnalyticsR)

Jeżeli biblioteka nie jest dostępna w systemie, to należy ją zainstalować: install.packages("googleAnalyticsR").

Autoryzujemy konto Google, tak aby mieć dostęp do danych zapisanych w Google Analytics 4:

ga_auth(email="podaj_email@email.com")

Definiujemy property_id oraz datę startu i końca dla okresu, za który chcemy pobrać dane:

property_id <- 325313565

Tworzymy przykładowe zapytanie, pobierające dane:

realtime <- ga_data(
property_id,
metrics = "activeUsers",
dimensions = c("unifiedScreenName", "city"),
limit = 100,
realtime = TRUE)

Jako wynik otrzymamy tabelę, która przedstawia następujący wynik: nazwę strony/ekranu, miasto, liczbę użytkowników.

Raport pokazuje użytkowników za ostatnie 30 minut.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty