Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Pandas. Wykorzystanie .iloc do selekcji danych

09.2022 | pandas | iloc | Selekcja danych

Wykorzystanie metody .iloc pozwala na szybkie wybieranie danych, przy wykorzystaniu indeksów numerycznych.

Pobierane mogą być zarówno dane zawarte w wierszach, jak i dane z kolumn.

Ogólna składnia .iloc to:

df.iloc[wiersz_start:wiersz_koniec, kolumna_start:kolumna_koniec]

Przykład wykorzystania .iloc obrazuje poniższy fragment kodu.

Jako dane wykorzystujemy zbór, wbudowany w bibliotekę Seaborn, przedstawiający zasięg wybranych samochodów.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty