Porady __ Pandas . Python . Django . Microsoft Power BI . Tableau

Pandas. Łączenie DataFrame za pomocą Right Join

Right Join to połączenie danych, które pobiera pełny zestaw danych z prawego zbioru i uzupełnia je pasującymi rekordami…

zobacz całą poradę >

DAX. Wyliczenie wartości bezwzględnej

Do wyliczenia wartości bezwzględnej w języku DAX, wykorzystujemy metodę:

DAX(number)

gdzie: number, to wartość, d…

zobacz całą poradę >

DAX. Dodanie kolumny z numerem tygodnia

Jak wyznaczyć numer tygodnia, mając do dyspozycji tabelę z datami np.

W tym celu tworzymy nową kolumnę (new co…

zobacz całą poradę >

Pandas. Łączenie DataFrame za pomocą Inner Join

Inner join to połączenie danych, które pobiera tylko część wspólną z obu zbiorów.

A zatem w nowym zbiorze znajdzie się…

zobacz całą poradę >

Power BI. Ograniczenie zakresu filtra czasowego do bieżącego dnia

Jednym z problemów, przy wykorzystaniu filtrów czasowych jest fakt, że pokazują one daty "do przodu" tzn. wybór dat nie…

zobacz całą poradę >

Numpy. Utworzenie macierzy zerowej

Macierz zerowa to macierz, której wszystkie współczynniki są równe zeru.

Macierz zerowa posiada następujące właściwośc…

zobacz całą poradę >

Django. Formatowanie daty w szablonie - template - Django

Przykład formatowania daty w pliku szablonu Django.

Wyświetlenie daty utworzenia postu:

{{ post.created_at }}

zobacz całą poradę >

Pandas. Łączenie DataFrame za pomocą Left Join

Jeżeli dane mamy zawarte w dwóch zbiorach (DataFrame) i jeżeli istnieje wspólny klucz np. data, umer zamówienia, numer …

zobacz całą poradę >

Numpy. Macierz jednostkowa (identity array)

Macierz jednostkowa (identity array) jest to macierz kwadratowa, która na swojej przekątnej ma jedynki. Natomiast pozos…

zobacz całą poradę >

GCP. Dostęp do BigQuery dla Looker Studio

W implementacji Google Analytics 4 istotnym elementem jest baza Google BigQuery. Baza ta jest składową chmury …

zobacz całą poradę >

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty