Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

DAX. Kwota naliczonych odsetk dla papieru wartościowego z okresowymi płatnościami odsetek

02.2023 | dax | ACCRINT() | Microsoft Power BI

Funkcja zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego z okresowymi płatnościami odsetek.

Składnia funkcji ACCRINT():

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Przykład użycia:

EVALUATE
{
ACCRINT(DATE(2022,2,1), DATE(2023,5,31), DATE(2023,2,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Opis argumentów funkcji:

  • 1 lutego 2022 - Data emisji
  • 31 maja 2023 - Data pierwszych odsetek
  • 1 lutego 2023 - Data rozliczenia
  • 10% - Stopa procentowa
  • 1000 - Wartość nominalna
  • Częstotliwość jest półroczna
  • podstawa 30/360

Wynik to: 100.278

Dokumentacja: https://learn.microsoft.com/pl-pl/dax/accrint-function-dax

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty