Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

BigQuery. Prezentacja wyników jako diagram

08.2023 | bigquery | analytics | gcp

BigQuery wprowadziło właśnie pomocną funkcjonalność, jaką jest wizualizacja wyników zapytania, w postaci wykresu.

Przydatność tego rozwiązania polega na natychmiastowej prezentacji wyniku, jako diagram, co pozwala ocenić np. przydatność otrzymanych wyników, czy też ich poprawność.

Funkcjonalność jest dostępna domyślnie i nie wymaga żadnych dodatkowych akcji.

Poniżej krótka prezentacja video:

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty