Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Pandas. Łączenie DataFrame za pomocą Outer Join

02.2023 | pandas | DataFrame | Outer Join

Outer Join to połączenie danych, które pobiera pełny zestaw danych z prawego zbioru oraz lewego zbioru. Puste rekordy zapełnia wartością NaN.

A zatem w nowym zbiorze znajdą się wszystkie elementy z prawego zbioru oraz z lewego zbioru.

Ilustracja Outer Join:

Kod pandas potrzebny do wykonania outer join:

data = cars.merge(equipment, on="id", how="outer", suffixes=('_car', '_eqp'))

gdzie:

  • cars - zbiór po lewej stronie
  • equipment - zbiór po prawej stronie

Kod pandas potrzebny do wykonania outer join:

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty