Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Python. Połączenie z bazą SQL Server

10.2022 | python | SQL Server | Połączenie z bazą

Niniejsza wskazówka opisuje połączenie z bazą SQL Server z poziomu systemu Windows.

Wymagania wstępne

Aby ustawić połączenie z bazą SQL Server, wymagane jest:

1. Zainstalowanie w systemie Windows sterownika ODBC - wersja dla Windows jest dostępna pod poniższym adresem:

2. Zaimportowanie do projektu biblioteki pyodbc - jest ona dostępna pod poniższym adresem:

Połączenie z bazą

Połączenie z bazą rozpoczynamy od zdefiniowania connection string:

connection_string = ("Driver={ODBC Driver 18 for SQL Server};"
"Server=nazwa_serwera;"
"Database=nazwa_bazy_danych;"
"UID=nazwa_usera;"
"PWD=haslo;")

Następnie ustanawiamy połączenie:

connection = pyodbc.connect(connection_string)

Operacje na bazie

Przykładowa operacja pobrania 10 pierwszych rekordów z bazy SQL Server:

Tworzymy obiekt cursor - obiekt wykorzystywany do wykonywania zapytań SQL.

cursor = connection.cursor()

Wykonujemy proste zapytanie SQL

cursor.execute("SELECT TOP(10) * FROM Users")

Listujemy wyniki, linijka po linijce:

for row in cursor:
   print(row)

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty