Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Python. Utworzenie słownika z dwóch list

10.2022 | python | Tworzenie słownika | Funkcja zip

Możliwe jest utworzenie słownika za pomocą dwóch list.

W tym celu, należy wykorzystać następujące metody:

  • dict() => funkcja zwraca nowy słownik zainicjowany za pomoca opcjonalnego argumentu. Jeżeli brakuje argumentu, to zostanie zwrócony pusty słownik
  • zip() => funkcja łączy ze sobą dwa elementy np. listy i zwraca iterator

Przykład użycia:

Tworzymy listę zawierającą daty:

years = list(range(2011,2021))

Tworzymy listę zawierającą wartości np. liczbę dni, w danym roku, z opadem deszczu:

rDays = [103, 101, 99, 100, 100, 95, 95, 96, 93, 90]

Za pomocą funkcji dict oraz zip, budujemy słownik w którym kluczem jest rok, a wartością ilosć dni z opadem deszczu:

result = dict(zip(years, rDays))

Jako wynik otrzymamy poniższy słownik:

{2011: 103, 2012: 101, 2013: 99, 2014: 100, 2015: 100, 2016: 95, 2017: 95, 2018: 96, 2019: 93}

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty