Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Piwik PRO. Ustawienia regionalne. Istotne dla serwisów z PL

04.2023 | Piwik PRO | Web Analytics | Ustawienia regionalne

W artykule zatytułowanym "Piwik PRO Core. Pierwsze kroki z profesjonalną alternatywą wobec Google Analytics 4",   przeszliśmy wspólnie przez wszystkie kroki związane z szybką konfiguracją platformy Piwik PRO, tak rozpocząć zbieranie danych i tworzyć tym samym podstawę pod dalsze analizy oraz pod dalszą konfigurację.

W przypadku implementacji Piwik PRO, szczególnie przez firmę z Polski, warto zwrócić uwagę na właściwe ustawienia regionalne.

W niniejszym poście, przyjrzymy się kolejno kluczowym ustawieniom, istotnym z punktu widzenia polskiego serwisu www.

W kolejnych punktach przejdziemy przez następujące zagadnienia:

Zacznijmy zatem od zalogowania się do Piwik PRO.

1. Sekcja Profile

Po zalogowaniu się przechodzimy do sekcji Profile. Znajduje się ona w głównym menu nawigacyjnym (po lewej stronie).

Zobaczymy ekran ustawień dla naszego profilu - Profile - a w nim sekcję zatytułowaną Language & region.

W ramach tej sekcji są dwa pola ustawień:

  • Language
  • Region

Nas interesuje Region, który domyślnie jest ustawiony na United States - US. Zmieniamy to ustawienie na:

=> Poland - PL

W efekcie daty, waluty, liczby będą wyświetlane w sposób bardziej przyjazny dla mieszkańca naszej części Europy ;)

2. Sekcja Administration

Jako drugi krok przejdźmy do pozycji Administration - również znajduje się w lewym, głównym menu.

Wybieramy następnie nasz serwis internetowy - w moim przypadku to www.surowiecki.org.

Po prawej stronie zobaczymy zakładkę Data collection, a w jej ramach opcję Time zone, czyli strefę czasową.

Domyślnie jest ona ustawiona na UTC. Czas właściwy dla Polski to jednak UTC+2 => dokonajmy zatem takiej zmiany.

Poniżej opcji Time zone, jest jeszcze opcja Currency (waluta) - sprawdźmy czy mamy tutaj wybraną opcję "Polish złoty (PLN)".

To wszystko - mamy konfigurację bliższą naszym polskim realiom.


Podsumowanie:

W niniejszym artykule zobaczylismy jak wprowadzić ustawienia regionalne, właściwe dla Polski w systemie Piwik PRO. System wydaje się być idealnie skrojony pod potrzeby polskich przedsiębiorców, dlatego też chciałem przedstawić te dwa drobne, ale istotne ustawienia.