Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Piwik PRO. Integracja z Looker (Data) Studio

04.2023 | Piwik PRO | Looker Studio | Web Analytics

Looker Studio (dawniej Data Studio), to narzędzie stworzone przez Google i przeznaczone do analizy i wizualizacji danych. Główną zaletą narzędzia jest fakt jego łatwej dostępności - narzędzie jest darmowe, działa w przeglądarce i do tego jest względnie proste do obsługi i tworzenia nieskomplikowanych wizualizacji danych .

Looker Studio jest również popularnym "przedłużeniem" Google Analytics, gdyż pozwala na wygodne tworzenie dashboardów, ilustrujących kluczowe informacje ("insighty").

Jak wygląda zatem sytuacja, w przypadku wyboru Piwik PRO?

Czy Piwik PRO integruje się z Looker Studio?

Odpowiedź na powyższe pytania, to zasadniczo TAK. Piwik PRO i Looker Studio mogą być wzajemnie zintegrowane. A zatem, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, do Looker Studio, to możemy dalej z niego korzystać. Nic tu się nie zmienia.

Warto tutaj jednak dodać, że Piwik PRO posiada wbudowaną funkcjonalność, która pozwala na tworzenie własnych raportów => Dashboards.

Jeżeli jednak chcemy skorzystać z Looker Studio, to przejdźmy razem przez kolejne kroki, opisane poniżej.

W kolejnych punktach przejdziemy przez następujące zagadnienia:

1. Autoryzacja konektora Piwik PRO

Pierwszy krok to autoryzacja konektora przygotowanego przez zespół Piwik PRO. W tym celu, klikamy w poniższy link:

https://datastudio.google.com/datasources/create?connectorId=AKfycbyJIJnCMLi0rVm6RCKgkuncALCGy6IoVPNMgJSyykR3uVL548aJMgOcTUsyxeg_SA2FMQ

Po otwarciu w/w linku zobaczymy ekran podobny do poniższego. Jest to ekran autoryzacji => klikamy na nim przycisk AUTHORIZE.

Jako wynik pojawi nam się standardowe okno Google z informacją, że Piwik PRO chce uzyskać dostęp do naszego konta. Sprawdzamy i zatwierdzamy.

Tu może pojawić się pytanie => dlaczego konektor nie jest dostępny z poziomu Looker Studio? Tak jak np. konektory firm trzecich np. Supermetrics.

Przyczyna jest dość prozaiczna - konektor Piwik PRO nie został jeszcze zweryfikowany przez Google. Nie jest to jednak jakiś powód do obaw i taka sytuacja dotyczy wielu innych konektorów, oprogramowanych przez firmy trzecie.

W kolejnym kroku powracamy do interfejsu Piwik PRO.

2. Wygenerowanie danych dostępowych do API Piwik PRO

Aby możliwa była integracja z Looker Studio, to musimy wygenerować klucz API .

Aby go wygenerować, przechodzimy do sekcji Profile:

Po kliknięciu Profile, zobaczymy dwie dodatkowe opcje w lewej nawigacji:

  • Security
  • API keys

Klikamy tą drugą, czyli API keys. A nastepnie przechodzimy do prawej części ekranu i tam klikamy niebieski przycisk Create a key. Jest to przycisk, który pozwala nam utworzyć indywidualny klucz API.

Wpierw podajemy nazwę klucza i zatwierdzamy, klikając przycisk OK.

Zobaczymy stronę potwierdzenia - okienko popup - i tam dane naszego API, czyli:

  • Client ID
  • Client secret

Obie wartości kopiujemy do schowka, czy też do pliku tekstowego, tak aby wykorzystać je w dalszym procesie połączenia z Looker Studio.

Uwaga: wartości tych nie udostępniamy osobom trzecim - przechowujemy je w sposób bezpieczny np. korzystając z managera haseł 1Password.

3. Zakończenie integracji - wprowadzenie danych API

(Krok 1) Podanie danych API

Ostatni etap integracji, to ponowne przejście do interfejsu Looker Studio, w którym wpisujemy wygenerowane dane API Piwik PRO.

Uwaga:

Account name - jest to nazwa naszego konta Piwik PRO (nie jest to dowolna nazwa), którą stanowi z reguły pierwszy człon subdomeny, pod którą logujemy się do naszej instancji statystyk Piwik PRO.

W moim przypadku statystyki funkcjonują pod adresem:

https://surowiecki.piwik.pro/

Czyli nazwa konta to "surowiecki".

(Krok 2) Wybór strony internetowej, dla której chcemy stworzyć źródło danych dla Looker Studio. W moim przypadku jest to https://www.surowiecki.org/.

Po wybraniu strony klikamy przycisk CONNECT.

(Krok 3) Utworzenie strumienia danych

Nasz strumień danych został utworzony. Możemy przeglądnąć dimensions & metrics, którymi dysponujemy.

Do wyboru mamy dalsze kroki, już charakterystyczne dla Looker Studio np.

CREATE REPORT - przejście do tworzenia raportu

EXPLORE - przejście do interfejsu eksploratora, gdzie możemy lepiej zapoznać się z naszymi metrykami

(Krok 4) Prosty raport

Kliknijmy zatem CREATE REPORT i spróbujmy utworzyć bardzo prosty raport, tak aby poczuć lepiej możliwości jakie daje tutaj Piwik PRO.

  • Dodajemy kontrolkę daty
  • Dodajemy kontrolkę => filtr wg typu urządzenia (device type)
  • Dodajemy tabelę => wybieramy page title; page views
  • Dodajemy pie chart => wybieramy device type oraz page views jako metrykę
  • Dodajemy treemap => wybieramy browser name oraz sessions jako metrykę

Całość prezentuje się następująco: