Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Piwik PRO. Wtyczka Google Sheets

04.2023 | Piwik PRO | Google Sheets | Web analytics

W niniejszym artykule chciałbym pokazać, jak szybko można zintegrować naszą instancję statystyk Piwik PRO z arkuszami Google Sheets, tak aby pobrać do nich interesujący nas zestaw danych. Tak pobrany zestaw, może być następnie wykorzystany do zbudowania raportu, zarówno w samym arkuszu Google, jak i w zewnętrznym oprogramowaniu np. Tableau.

Artykuł opisuje kolejno integrację z Piwik PRO a następnie podłączenie Tableau do naszego arkusza z danymi.

W kolejnych punktach przejdziemy przez następujące zagadnienia:

Przejdźmy zatem do opisu integracji.

Krok 1. Instalacja wtyczki Piwik PRO Analytics

Zaczynamy zatem od instalacji wtyczki Piwik PRO Analytics. Jest to wtyczka przeznaczona dla Google Sheets, która pobiera dane z serwerów Piwik i osadza w arkuszu Google.

Wielu z nas pamięta podobną wtyczkę, wydaną przez Google Analytics dla wersji Universal (z GA4 wtyczka już nie działa i z uwagi na limity API pewnie nie wyjdzie, a jak wyjdzie to będzie słabo użyteczna). Ta oferowana przez Piwik PRO jest przyjemna w obsłudze, jednak posiada dwie wady, o których należy pamiętać:

  • Nie pozwala na edycję zapytań tzn. jeżeli pobierzemy zestaw danych z użyciem wtyczki i stwierdzimy, że jednak brakuje nam tam "czegoś", to musimy raz jeszcze wyklikać całe zapytanie
  • Nie pozwala na cykliczne wykonywanie zapytań tzn. nie możemy stworzyć arkusza, który będzie automatycznie pobierał dane co zdefiniowany interwał czasowy

Te cechy są wadami tylko wtedy, jeżeli planujemy wykorzystać arkusz Google jako swoistą "bazę danych" lub kokpit managerski, który będzie cyklicznie odświeżany. Nie są natomiast wadą, jeżeli planujemy pobrać dane jednorazowo dla celów konkretnej prezentacji czy raportu.

Pamiętajmy również, że Piwik PRO udostępnia API, poprzez które - z odrobiną programowania - możemy pobierać i dowolnie przetwarzać dane.

Wracamy do naszej integracji.

Wtyczkę możemy zainstalować na dwa sposoby:

Sposób 1. Bezpośrednie przejście do strony wtyczki

Wtyczka znajduje się pod adresem:

https://workspace.google.com/marketplace/app/piwik_pro_analytics/44253974373

Przechodzimy na poniższą stronę i klikamy następnie przycisk Install.

Rozpocznie się proces autoryzacji tzn.

Zobaczymy okienko z informacją, że wtyczka Piwik PRO Analytics potrzebuje dodatkowych uprawnień. Klikamy tutaj CONTINUE.

Pojawi nam się standardowe okienko autoryzacji, wyświetlane przez różne usługi Google - wybieramy właściwe konto Google*, akceptujemy dostęp i kolejno zatwierdzamy.

* należy wybrać to konto Google, na którym chcemy gromadzić dane z usługi Piwik PRO np. konto firmowe.

Potwierdzeniem poprawnej instalacji wtyczki będzie poniższy ekran:

Sposób 2. Instalacja z poziomu Google Sheets

Jest to drugi sposób instalacji wtyczki Piwik PRO Analytics. Oba sposoby prowadzą do tego samego rezultatu, a zatem wybierzmy to co dla nas jest wygodniejsze.

W omawianym podejściu, otwieramy arkusz Google Sheet i przechodzimy do górnego menu. Tam wybieramy kolejno:

Extensions >  Add-ons > Get add-ons