Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Integracja Google Analytics 4 z BigQuery. Opis kolejnych kroków

10.2022 | Google Analytics 4 | Google BigQuery | Integracja GA4 i BigQuery

Integracja pomiędzy Google Analytics 4 a Google BigQuery daje dostęp do surowych danych (logów) Google Analytics. Zakres tych danych jest szerszy, niż dane dostępne domyślnie w panelu Analyticsa, tym samym otrzymujemy możliwość tworzenia poszerzonych raportów opisujących użytkowników i ich interakcję z naszym serwisem internetowym.

Dodatkowo, BigQuery (a tym samym dane w nim dostępne), może być łatwo zintegrowane z Looker Studio (dawne Google Data Studio) i wykorzystane do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych oraz analiz. Gwoli ścisłości integracja z BigQuery jest możliwa również w przypadku innych narzędzi BI, takich jak Tableau czy Microsoft Power BI.

Proces integracji

1/ Zalogowanie się do konta Google Analytics

Proces integracji rozpoczynamy od zalogowania się do naszego konta Google Analytics. Następnie, należy rozwinąć nawigację po prawej stronie ekranu i przejść do pozycji ADMIN.

2/ Przejście do pozycji BigQuery Links

W interfejsie ADMIN należy przejść do prawej kolumny (PROPERTY) i w niej wybrać pozycję BigQuery Links. Pozycja ta znajduje się na dole listy (może być niewidoczna na pierwszym ekranie).

3/ Podlinkowanie do Google BigQuery

W interfejsie BigQuery links, należy wybrać przycisk LINK.

4/ Wybór projektu (1)

Otworzy się dodatkowa strona ("szpalta"), w ramach której klikamy przycisk:

 • Choose a BigQuery Project

Google Cloud Platform

Jeżeli nie mamy jeszcze utworzonego projektu w Google Cloud Platform, to musimy wykonać dodatkowe kroki:

4.1/ Przejść do konsoli Google Cloud Platform => https://console.cloud.google.com/

 • Jeżeli nie ma konta w Cloud Platform, to należy je założyć
 • Należy również dodać dane bilingowe wraz z karta kredytową (płatniczą)

4.2/ Po zalogowaniu się, należy przejść do okna utworzenia projektu:

4.3/ Rozwijamy okno projektowe i w jego ramach wybieramy opcję NEW PROJECT

4.4/ W nowym oknie - tworzenia projektu - wpisujemy jego nazwę i definiujemy organizację, do której projekt należy.

 • Uwaga: zakładam, że organizacja jest już utworzona i ma spięty biling (dane do płatności)

Klikamy CREATE - jako rezultat nasz projekt zostaje utworzony.

5/ Wybór projektu (2)

Wracamy ponownie do interfejsu Google Analytics (opisanego w kroku 4) i dokonujemy tutaj wyboru projektu (uprzednio utworzonego lub już wcześniej istniejącego - w zależności od naszych preferencji)

 • Uwaga: rekomendowane jest, aby na potrzeby integracji z Google BigQuery był utworzony odrębny, czysty projekt, tak aby utrzymać porządek w strukturze / kosztach Google Cloud.

Po kliknięciu w przycisk Choose a BigQuery project, zobaczymy listę projektów z Google Cloud Platform:

 • Wybieramy interesujący nasz projekt np. Ten utworzony przed chwilą
 • Klikamy przycisk CONFIRM

6/ Wybór lokalizacji (regionu) dla bazy BigQuery

W kolejnym kroku należy zdefiniować region, w którym będą utrzymywane nasze dane. Z uwagi na obecne ustawodawstwo, dla podmiotów z obszaru Unii Europejskiej, należy wybrać lokalizację w ramach UE np.

 • Frankfurt
 • Belgia

W naszym przypadku wybieramy Frankfurt => europe-west3

Po wyborze lokalizacji klikamy przycisk NEXT, aby przejść do kolejnego kroku konfiguratora.

7/ W kolejnym kroku dokonujemy wyboru częstotliwości przesyłania danych

 • Daily - eksport danych z GA4 do BigQuery jest realizowany dziennie
 • Streaming - eksport danych jest realizowany jako proces ciągły

Zalecamy wybór drugiej opcji.

Po wyborze w/w opcji, klikamy NEXT.

Pojawi nam się okno podsumowania. Klikamy w nim opcję SUBMIT.

8/ Strona potwierdzenia

Po kliknięciu SUBMIT, zobaczymy stronę potwierdzenia z zielonym komunikatem LINK CREATED.

9/ Zamykamy okno tworzenia linku z BigQuery

W interfejsie Google Analytics, zobaczymy link do projektu Google Cloud z ID projektu, jego nazwą i numerem.