Oferta. Implementacja Piwik PRO.

Implementacja Piwik PRO

Charakterystyka rozwiązania Piwik PRO

Piwik PRO to profesjonalny system analityczny, który stanowi, zarówno silną konkurencję jak i rozsądną alternatywę, dla systemu ze stajni Google, czyli Google Analytics 4.


Silną stroną jest m.in. oparcie o stan prawny, funkcjonujący w ramach Unii Europejskiej, a zatem nie ma tutaj problematyki związanej np. z przekazywaniem danych poza obszar UE, jak ma to miejsce w przypadku produktu Google.

Piwik PRO to również system kompletny, zawierający Tag Manager, Cookies Consent, integrację z Search Console, Google Ads oraz programami do wizualizacji danych np. Looker Studio, Power BI (via API lub Google BigQuery) czy Tableau (via API lub Google BigQuery).


Piwik PRO posiada wersję CORE (darmowa) oraz wersję Enterprise (wycena indywidualna). Jest zatem produktem skrojonym pod budżet, jakim dysponujemy.


Moja oferta

Moja oferta obejmuje kompletną implementację, składającą się z:

 • Piwik PRO - doradztwo i wsparcie przy doborze licencji i jej zakupie
 • Piwik PRO - implementacja systemu analitycznego
 • Piwik PRO - implementacja modułu e-commerce
 • Implementacja Tag Managera
 • Implementacja Cookies Consent
 • Przygotowanie raportów - dashboardów, w ramach:
  • Interfejsu Piwik PRO
  • Looker Studio
  • Tableau
  • Microsoft Power BI
 • Wsparcie szkoleniowe i powdrożeniowe

Etapy realizacji:
 • Podpisanie wzajemnego NDA
 • Warsztaty online związane z obecną analityką, jej silnymi i słabymi stronami oraz (obecnymi) przyszłymi potrzebami w zakresie analityki
 • Konsulting - Wybór i zakup licencji Piwik PRO
 • Instalacja systemu / Przygotowanie konta w systemie Piwik PRO (w zależności od wersji)
 • Przygotowanie planu technicznej implementacji
 • Przedstawienie planu i omówienie
 • Konfiguracja rozwiązania Piwik PRO
 • Implementacja Tag Managera Piwik PRO (lub innego, aktualnie używanego np. Tealium, GTM)
 • Implementacja głównych tagów trakujących
 • Implementacja Cookies Consent
 • Integracja Piwik PRO i Google Ads
 • Integracja Piwik PRO i Google Search Console
 • Start pilotażowy Piwik PRO
 • Szkolenie
 • Start produkcyjny Piwik PRO
 • Implementacja dodatkowych raportów
 • Wsparcie powdrożeniowe

Porozmawiajmy

Napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy.

Lub skontaktuj się poprzez mój profil w serwisie LinkedIn

Przeanalizuję Twoją sytuację i zaproponuję ścieżkę działania.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty