Oferta. Implementacja Looker Studio.

Implementacja Looker Studio

Zakres implementacji

Produkt obejmuje kompletną implementację, składającą się z:

 • Warsztaty przedwdrożeniowe
 • Opracowanie listy raportów i ich zawartości merytorycznej
 • Opracowanie (wsparcie) listy KPI-jów do ujęcia w raportach
 • Implementacja strumieni danych opartych o GA API konektor
 • Implementacja strumieni danych opartych o BigQuery konektor
 • Implementacja metryk niestandardowych, wyliczanych na potrzeby raportu
 • Implementacja filtrów

Efekt wdrożenia
 • Pełna implementacja raportów Looker Studio, opisujących kluczowe dane wg ustalonej specyfikacji
 • Analiza poprawności danych - technicznej i biznesowej
 • Wizualizacja KPI i kluczowych trendów biznesowych

Korzyść biznesowa
 • Pełny outsourcing usług analitycznych w zakresie BI
 • Pełne, poprawne i sprawdzone źródło danych dla wsparcia decyzji i działań biznesowych
 • Wsparcie ze strony know-how doświadczonego Partnera
 • Profesjonalna komunikacja, wykonanie i wsparcie

Etapy realizacji
 • Warsztaty online związane z obecnymi i przyszłymi potrzebami analitycznymi w zakresie raportowania opartego o GA4
 • Przygotowanie planu implementacji
 • Przedstawienie planu i omówienie
 • Wsparcie w zakresie dostosowania implementacji analitycznej pod potrzeby raportowe
 • Przygotowanie strumieni danych
 • Implementacja raportów w Looker Studio
 • Szkolenie
 • Wsparcie po-wdrożeniowe

Koszt implementacji Looker Studio

Koszt składa się z dwóch elementów:

 • Opłata jednorazowa za implementację
 • Opłata abonamentowa - wsparcie analityczne i maintenance (opcjonalnie)

Porozmawiajmy

Napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy.

Lub skontaktuj się poprzez mój profil w serwisie LinkedIn

Przeanalizuję Twoją sytuację i zaproponuję ścieżkę działania.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty