Audyt Analityczny Serwisu Ecommerce.

Audyt Analityczny. Ecommerce.

Nazywam się Krzysztof Surowiecki, mam 45 lat i od 20 lat zajmuję się analizą danych i analityką internetową. Posiadam duże doświadczenie i wiedzę techniczną, dlatego potrafię skutecznie planować oraz optymalizować zadania, związane z danymi.

Posiadam też długie doświadczenie biznesowe, rozumiem istotę działania firmy, zadania marketingu czy sprzedaży. Wiem, że firma istnieje, aby wypracowywać przychód, a nie wydawać pieniądze na kolejny system analityczny. Dlatego potrafię proponować i wdrażać rozwiązania szyte na miarę i rzeczywiście budujące przewagę konkurencyjną firmy.

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapraszam do współpracy. Krzysztof Surowiecki

Analityk

#Audyt #AudytAnalityczny #Analytics #Data #WeryfikacjaDanych #DaneIntegracja #RekomendacjeAnalityczne


Audyt Serwisu WWW

Przeprowadzę audyt analityczny Twojego serwisu internetowego.

Audyt analityczny to proces badania i oceny, który pozwala nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z Twojej strony internetowej, co działa, a co nie, oraz jakie działania prowadzą do konwersji. Dzięki temu możemy optymalizować zarówno stronę, jak i strategię marketingową, co prowadzi do zwiększenia konwersji i zysków.

Podczas audytu analitycznego, analizuję różnorodne dane dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Obejmuje to między innymi śledzenie ruchu na stronie, analizę ścieżek użytkowników, identyfikację punktów wyjścia oraz oceny skuteczności poszczególnych elementów strony, takich jak przyciski CTA (call to action), formularze kontaktowe oraz ścieżki zakupowe czy treści wizualne.


Jak wygląda proces realizacji audytu analitycznego dla serwisu internetowego?

Podczas przeprowadzania audytu serwisu internetowego, realizuję następujące punkty:

 • Analiza wiarygodności zbieranych danych:

  Dokładnie sprawdzam, czy dane zbierane na stronie są wiarygodne i czy nie ma błędów, które mogłyby zniekształcić wyniki.

 • Ocena efektywności narzędzi analitycznych:

  Sprawdzam, czy narzędzia, które obecnie używamy do analizy danych, są skuteczne i dają nam potrzebne informacje.

 • Przegląd struktury strony oraz ścieżek użytkowników:

  Tutaj dokładnie analizuję, jak strona jest zbudowana, a także jakie ścieżki są najczęściej wybierane przez użytkowników.

 • Analiza danych użytkowników:

  Na tym etapie skupiam się na zrozumieniu, kto dokładnie korzysta z naszej strony np. jakie są ich demograficzne cechy.

 • Badanie kanałów ruchu:

  Na tym etapie badam, skąd dokładnie pochodzi ruch na stronie, aby lepiej zrozumieć, które kanały są najbardziej efektywne.

 • Ocena działań marketingowych i sprzedażowych:

  Analizuję, które z działań marketingowych i sprzedażowych przynoszą najlepsze wyniki, a które wymagają poprawy.

 • Analiza UX:

  Sprawdzam, jak użytkownicy poruszają się po stronie i jakie mają doświadczenia, aby zrozumieć, co można poprawić.

 • Ocena strategii konwersji:

  Wreszcie, oceniam strategie konwersji, aby zrozumieć, które z nich przynoszą najlepsze rezultaty i czy są miejsca do poprawy.


Dlaczego audyt serwisu internetowego jest ważny i powinien być realizowany cyklicznie?

Audyt analityczny dla serwisu ecommerce jest niezwykle ważny z kilku powodów:

 • Sprawdzenie wiarygodności danych: Audyt analityczny pozwala na sprawdzenie, czy dane zbierane na stronie są wiarygodne i czy nie ma błędów, które mogłyby zniekształcić wyniki, co jest kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

 • Ocena narzędzi analitycznych: Dzięki audytowi można sprawdzić, czy obecnie używane narzędzia analityczne są skuteczne i dają potrzebne informacje, co pozwala na ewentualną zmianę lub dostosowanie tych narzędzi.

 • Zrozumienie zachowań użytkowników: Audyt pomaga zrozumieć, jak klienci korzystają z serwisu, jakie ścieżki wybierają najczęściej oraz jakie elementy strony przyciągają ich uwagę. To pozwala na dostosowanie strony do potrzeb użytkowników i zwiększenie ich satysfakcji.

 • Optymalizacja strategii marketingowej: Dzięki analizie danych dotyczących skuteczności poszczególnych działań marketingowych, można zidentyfikować te, które przynoszą najlepsze wyniki, a następnie skupić na nich swoje działania.

 • Zwiększenie konwersji: Audyt analityczny umożliwia identyfikację elementów strony lub działań, które prowadzą do zwiększenia konwersji. To pozwala na ich optymalizację i zwiększenie efektywności serwisu.

 • Poprawa doświadczenia użytkownika (UX): Analiza UX pozwala na zidentyfikowanie problemów, z którymi borykają się użytkownicy podczas korzystania z serwisu, a następnie na ich usunięcie, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów.

 • Analiza źródeł ruchu: Audyt pozwala określić, skąd pochodzi najwięcej ruchu na stronie - czy jest to ruch bezpośredni, z mediów społecznościowych, z wyszukiwarek, czy z reklam. Pozwala to na optymalizację strategii marketingowych i skierowanie działań promocyjnych tam, gdzie przynoszą one najwięcej korzyści.

 • Ocena strategii konwersji: Audyt umożliwia ocenę skuteczności strategii konwersji - czyli działań mających na celu przekształcenie odwiedzającego strony w klienta. Pozwala to na identyfikację tych strategii, które są najbardziej efektywne, a następnie skupienie na nich większych zasobów.

 • Optymalizacja struktury strony: Dzięki audytowi można zrozumieć, jak strona jest zbudowana i jakie elementy mogą na nią wpływać - na przykład, czy łatwość nawigacji, szybkość ładowania strony czy jej design wpływają na doświadczenia użytkowników. To pozwala na wprowadzenie niezbędnych zmian i poprawę funkcjonalności strony.

 • Analiza demograficzna użytkowników: Audyt analityczny pozwala na zrozumienie, kto korzysta z serwisu - na przykład, jakie są ich demograficzne cechy, jakie preferencje mają, jak często odwiedzają stronę itd. Ta wiedza jest niezbędna do skutecznego targetowania reklam i dostosowania oferty do potrzeb klientów.


Jak często należy przeprowadzać audyt analityczny?

Częstotliwość przeprowadzania audytów analitycznych zależy od wielkości Twojego serwisu internetowego / sklepu internetowego, tempa zmian w Twojej branży i ilości danych, które generujesz. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się przeprowadzanie audytu analitycznego co najmniej raz na kwartał.

Dodatkowe korzyści cyklicznych audytów analitycznych:

 • Poprawa rentowności:

  Regularne audyty analityczne mogą pomóc Ci w identyfikacji i eliminacji obszarów marnotrawstwa, co może prowadzić do zwiększenia rentowności.

 • Wzrost satysfakcji klienta:

  Poprawa user experience i konwersji może prowadzić do większej satysfakcji klienta i lepszej reputacji marki.

 • Zwiększenie konkurencyjności:

  Regularne audyty analityczne pomagają Ci w identyfikowaniu trendów rynkowych i dostosowywaniu strategii biznesowej, co może zapewnić Ci przewagę nad konkurencją.


Jak wygląda podsumowanie po-audytowe?

Zawartość audytu składa się m.in. z następujących elementów:

Obszar Podsumowanie
Podsumowanie wyników
 • Mocne strony
 • Obszary wymagające poprawy
Szczegółowe wnioski i zalecenia - Analityka
 • Narzędzia analityczne:

  Ocena obecnych narzędzi, rekomendacje dotyczące ich wykorzystania lub zmiany

 • Implementacja:

  Ocena poprawności implementacji kodu śledzącego, weryfikacja poprawności zbierania danych, sugestie dotyczące usunięcia ewentualnych błędów lub luk w danych

 • Śledzenie danych:

  Ocena jakości i kompletności śledzenia danych, rekomendacje dotyczące implementacji dodatkowych zdarzeń (np. dodanie śledzenia interakcji z elementami strony, takimi jak kliknięcia w przyciski, wyświetlenia filmów) lub parametrów (np. śledzenie wartości zamówień, źródeł ruchu), które pozwolą na głębszą analizę zachowań użytkowników i efektywności działań marketingowych

 • Raportowanie i analizy:

  Ocena dostępnych raportów i analiz, rekomendacje dotyczące tworzenia nowych raportów lub dashboardów (np. raporty kohortowe, raporty ścieżek zakupowych, analizy RFM) w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o zachowaniach klientów i skuteczności kampanii marketingowych

 • Analiza jakości danych:

  Weryfikacja spójności i dokładności danych, identyfikacja potencjalnych anomalii lub błędów w danych, które mogą wpływać na wyniki analiz

Szczegółowe wnioski i zalecenia - UX/UI (Doświadczenie Użytkownika / Interfejs Użytkownika)
 • Nawigacja:

  Ocena intuicyjności i efektywności nawigacji, rekomendacje dotyczące uproszczenia lub reorganizacji struktury serwisu, np. poprzez dodanie menu breadcrumbs, uproszczenie struktury kategorii produktów, dodanie wyszukiwarki wewnętrznej z funkcją autouzupełniania.

 • Design:

  Ocena estetyki i spójności wizualnej, rekomendacje dotyczące poprawy wyglądu lub dostosowania do identyfikacji wizualnej marki, np. poprzez zastosowanie bardziej nowoczesnych elementów graficznych, poprawę czytelności treści, ujednolicenie kolorystyki i typografii.

 • Użyteczność:

  Ocena łatwości obsługi i funkcjonalności, rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu zakupowego (np. poprzez skrócenie liczby kroków, dodanie opcji szybkiego zakupu), wyszukiwania produktów (np. poprzez dodanie filtrów, sortowania), lub innych kluczowych funkcji (np. dodanie listy życzeń, możliwości porównywania produktów).

 • Szybkość Ładowania:

  Ocena czasu ładowania strony na różnych urządzeniach i połączeniach internetowych, rekomendacje dotyczące optymalizacji wydajności (np. poprzez kompresję obrazów, minimalizację kodu, wykorzystanie pamięci podręcznej).

 • Mobilność:

  Ocena responsywności i dostosowania do urządzeń mobilnych, rekomendacje dotyczące poprawy doświadczenia użytkowników mobilnych (np. poprzez uproszczenie layoutu, dostosowanie rozmiaru przycisków i pól formularzy, optymalizację pod kątem dotyku).

Obszary wymagające poprawy - Konwersje
 • Wskaźnik Konwersji:

  Analiza obecnego wskaźnika konwersji dla różnych segmentów użytkowników (np. nowych vs. powracających, z różnych źródeł ruchu), identyfikacja potencjalnych przyczyn niskiej konwersji (np. wysoki współczynnik odrzuceń na stronie koszyka, problemy techniczne, zbyt skomplikowany proces zakupowy).

 • Lejek Sprzedażowy:

  Szczegółowa analiza poszczególnych etapów lejka sprzedażowego, identyfikacja punktów, w których użytkownicy porzucają proces zakupowy (np. na stronie produktu, w koszyku, podczas płatności), rekomendacje dotyczące optymalizacji każdego etapu (np. poprzez dodanie informacji o kosztach dostawy na stronie produktu, uproszczenie formularza zamówienia, dodanie różnych metod płatności).

 • Formularze:

  Ocena długości i złożoności formularzy rejestracji, zamówienia, kontaktu, rekomendacje dotyczące ich uproszczenia (np. poprzez zmniejszenie liczby pól, dodanie pól opcjonalnych), dodanie walidacji w czasie rzeczywistym, podział formularzy na kilka kroków.

 • Call to Action (CTA):

  Ocena widoczności, umiejscowienia, treści i skuteczności przycisków CTA na różnych stronach serwisu, rekomendacje dotyczące ich optymalizacji (np. poprzez zmianę koloru, rozmiaru, treści, dodanie elementów graficznych przyciągających uwagę).

 • Strategie Remarketingowe:

  Ocena obecnych strategii remarketingowych (np. email, reklamy displayowe, reklamy w mediach społecznościowych), rekomendacje dotyczące ich rozszerzenia lub optymalizacji (np. poprzez personalizację komunikatów, targetowanie konkretnych segmentów odbiorców).

Obszary wymagające poprawy - Marketing
 • Kanały Marketingowe:

  Ocena efektywności poszczególnych kanałów marketingowych (np. SEO, SEM, social media, email marketing, content marketing, influencer marketing) pod kątem pozyskiwania ruchu, generowania leadów i konwersji, rekomendacje dotyczące alokacji budżetu i optymalizacji działań (np. zwiększenie inwestycji w kanały o najwyższym ROI, testowanie nowych kanałów, optymalizacja kampanii reklamowych).

 • Jakość Ruchu:

  Ocena jakości ruchu z różnych źródeł pod kątem zaangażowania użytkowników, współczynnika odrzuceń, czasu spędzonego na stronie, rekomendacje dotyczące pozyskiwania wartościowego ruchu (np. poprzez tworzenie wysokiej jakości treści, optymalizację pod kątem wyszukiwarek, współpracę z influencerami).

 • Content Marketing:

  Ocena jakości i efektywności treści publikowanych na stronie i w mediach społecznościowych, rekomendacje dotyczące tworzenia angażujących treści, które przyciągają i zatrzymują uwagę odbiorców (np. artykuły blogowe, infografiki, filmy, webinary).

Pozostałe elementy
 • Inne obszary
 • Plan działania
 • Podsumowanie i następne kroki

Dla kogo pracowałem?

Analizowałem dane dla takich marek jak Credit Suisse, Nestle, Sonova, Phonak, Hansaton, Unitron, Miinto, Play.

Zdobywałem doświadczenie w następujących branżach: moda, styl życia, zdrowie i uroda, technologia, gry, GSM, telekomunikacja, handel, sprzedaż detaliczna, bankowość i instytucje finansowe, stacje telewizyjne i media, edukacja, usługi publiczne oraz fintech.


Audyt Serwisu WWW

Zainteresowany? Porozmawiajmy o Analityce Internetowej.

Zapraszam do rozmowy. Posłucham i pomogę rozwiązać Twoje problemy związane z Analityką Internetową.

Możesz również wysłać email na adres krzysztof (@) surowiecki.org.

Zapraszam do współpracy. Krzysztof Surowiecki


Dlaczego warto mi zaufać.

Zacytuję tutaj wybrane opinie z Linkedin:

Krzysztof connects unique talents: IT & analytics knowledge, business challenges understanding and good feeling of Client's needs. It effected in great optimization of my projects. Thanks to unique business & marketing insights which came from my own data! If you're a visual type of person (I am :) - visualizations in Google Data Studio implemented by Krzysztof, totally upgrade the performance!
Krzysztof has highly commendable clear communication style, attention to detail, deep technical knowledge and easy going nature. I could not recommend him enough for any analytics project or position
I had the pleasure of working with Krzysztof on two different projects, and can confidently say he's a web analytics wizard! Besides being knowledgeable, he is very professional and really helpful. I highly recommend Krzysztof to anyone looking for an expert in digital data.