Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Tableau. Wyrażenia typu Level of Detail

01.2024 | tableau | bi | lod

Tableau, oferuje wiele przydatnych funkcji, a jedną z nich są wyrażenia Level of Detail (LOD). Wyrażenia te, pozwalają na dokładniejsze badanie trendów i wzorców, które mogą być niewidoczne przy standardowych metodach agregacji (wynikających z ustawień / relacji graficznych).

Omówmy zatem, czym są wyrażenia LOD w Tableau.


FIXED Level of Detail

Opis: Wyrażenie FIXED pozwala na określenie poziomu agregacji danych niezależnie od widoku w Tableau. Pozwala to na przeprowadzenie analizy na określonym poziomie, niezależnie od innych wymiarów używanych w wizualizacji.

Przykład: Załóżmy, że chcemy obliczyć średnią sprzedaż dla każdego produktu, niezależnie od innych wymiarów, takich jak region czy czas. W tym przypadku używamy wyrażenia {FIXED [Produkt]: AVG([Sprzedaż])}.


INCLUDE Level of Detail

Opis: Wyrażenie INCLUDE rozszerza poziom szczegółowości wizualizacji o dodatkowe wymiary. Jest to użyteczne, gdy chcemy uwzględnić dodatkowe wymiary w obliczeniach agregatów, nie zmieniając głównego poziomu szczegółowości widoku.

Przykład: Jeśli chcemy obliczyć średnią sprzedaż na dzień dla każdego regionu, używamy {INCLUDE [Dzień]: AVG([Sprzedaż])}. Pozwala to na dodanie wymiaru "Dzień" do obliczeń, zachowując agregację na poziomie regionu.


EXCLUDE Level of Detail

Opis: EXCLUDE pozwala na wykluczenie określonych wymiarów z obliczeń agregacji. Jest to przydatne, gdy chcemy usunąć wpływ pewnych wymiarów na wynik agregacji.

Przykład: Jeśli chcemy obliczyć średnią sprzedaż na region, ignorując wpływ poszczególnych produktów, używamy {EXCLUDE [Produkt]: AVG([Sprzedaż])}.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty