Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

SAQL. Cogroup. Łączenie danych z dwóch źródeł (data stream)

12.2023 | salesforce | crm-analytics | saql-cogroup

Załóżmy, że chcemy zbudować raport, w którym przedstawiamy dane dostępne w dwóch różnych źródłach danych np.

  • ⇒ Dane o kampaniach, znajdują się w źródle “Marketing_Campaigns”
  • ⇒ Dane o zamówieniach, znajdują się w źródle “Orders”

W celu połączenia obu strumieni danych, wykorzystujemy metodę cogroup.

Podstawowa struktura użycia cogroup w SAQL:

q = cogroup [pierwszy_strumień] by '[pole_do_łączenia]', [drugi_strumień] by '[pole_do_łączenia]';

gdzie:

  • [pierwszy_strumień] i [drugi_strumień] to zmienne reprezentujące strumienie danych, które chcesz połączyć.
  • [pole_do_łączenia] to pole (kolumna), na podstawie którego strumienie będą łączone.

Przykładowy kod:


q1 = load "Marketing_Campaigns";
q2 = load "Orders";

q = cogroup q1 by ('Account.Account_ID') full, q2 by ('Opportunity.Account_Id');

q = foreach q generate first(q1.'Campaign.Name') as 'Campaign', sum(q2.Purchase_Price) as 'Orders Value';

q = order q by 'Campaign' asc;
q = limit q 2000;

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty