Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Python. Zmiana rozmiaru obrazka

04.2024 | python | image | PIL

Zmiana rozmiaru obrazka w Pythonie może być wykonana za pomoca poniższego kodu:

=> zmieniamy rozmiar dowolnego obrazu do 500px na 500px.

from PIL import Image

# Load the image
image = Image.open('path_to_your_image.jpg')

# Resize the image
image_resized = image.resize((500, 500))

# Save the resized image
image_resized.save('path_to_your_resized_image.jpg')

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty