Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Google Analytics 4. Default Channel Group.

03.2024 | GA4 | Default Channel Group | Grupowanie ruchu

W interfejsie Google Analytics 4 mamy funkcjonalność grupowania kanałów (Default Channel Group), która pozwala na tworzenie zbiorów (grup) z pojedynczych źródeł ruchu. Grupowanie odbywa się na zasadzie modelu regułowego tzn. poszczególne źródło ruchu jest dopisane, do danego kanału, na bazie sztywno zdefiniowanej reguły.

Google Analytics 4 udostępnia nam następujące modele grupowania:

1) Default Channel Group - domyślne grupowanie na bazie reguł.

2) Custom Channel Group - indywidualne grupowanie, które możemy samodzielnie zbudować, definiując reguły grupowania.

3) Primary Channel Group - domyślnie Primary Channel Group jest tożsame z Defualt Channel Group.

Ustawienia grupowania kanałów w interfejsie Google Analytics 4:

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty