Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Google Analytics 4 i BigQuery: Pobierz eventy dla wybranego okresu czasu w dziennej granulacji

01.2024 | bigquery | google_analytics | analytics

Zadanie: Pobranie wszystkich eventów, zebranych przez Google Analytics 4, w zdefiniowanym okresie czasu, w granulacji dziennej.

Rozwiązanie: Wykorzystaj poniższe zapytanie, które zwróci dane w postaci:

  • data (konkretny dzień)
  • nazwa eventu
  • ilość wystąpień

Zapytanie:

SELECT
  PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) AS event_day,
  event_name,
  COUNT(event_name) AS event_count
FROM
  `id_tabeli_z_bazy_bigquery.events_*`
WHERE
  PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) BETWEEN '2024-01-20' AND '2024-01-30'
GROUP BY
  event_day, event_name
ORDER BY
  event_day, event_count DESC;

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty