Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Google Analytics 4 i BigQuery: Pobierz event purchase i pseudo_id w granulacji dziennej, w podanym zakresie dat

01.2024 | bigquery | google_analytics | analytics

Zadanie: Pobranie eventu purchase oraz pseudo ID, w granulacji dziennej, w podanym zakresie dat.

Rozwiązanie: Wykorzystaj poniższe zapytanie, które zwróci dane w postaci:

 • data (konkretny dzień)
 • nazwa eventu (purchase)
 • pseudo_id
 • ilość wystąpień eventu (event_count)

Zapytanie:

SELECT
 PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) AS event_day,
 event_name,
 COUNT(event_name) AS purchase_event_count,
 user_pseudo_id
FROM
 `id_tabeli_z_bazy_bigquery.events_*`
WHERE
 PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) BETWEEN '2024-01-20' AND '2024-01-30'
 AND event_name = 'purchase'
GROUP BY
 event_day, event_name, user_pseudo_id
ORDER BY
 event_day, purchase_event_count DESC;

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty