Raportowanie Zarządcze. Business Intelligence.

Pomogę wdrożyć raportowanie zarządcze i controllingowe.

Nazywam się Krzysztof Surowiecki, mam 45 lat i od 20 lat zajmuję się analizą danych i analityką internetową. Posiadam duże doświadczenie i wiedzę techniczną, dlatego potrafię skutecznie rozmawiać z zespołami IT i definiować realne rozwiązania.

Posiadam też długie doświadczenie biznesowe, rozumiem istotę działania firmy, zadania marketingu czy sprzedaży. Wiem, że firma istnieje, aby wypracowywać przychód, a nie wydawać pieniądze na kolejny system analityczny. Dlatego potrafię proponować i wdrażać rozwiązania szyte na miarę.

Przejdź do formularza kontaktowego

Zapraszam do współpracy. Krzysztof Surowiecki

Analityk

#Tableau #PowerBI #Salesforce #LookerStudio #BI #BusinessIntelligence #Raportowanie #GoogleLooker


Raportowanie zarządcze.

Raportowanie zarządcze, znane również jako raportowanie dla kierownictwa lub raportowanie biznesowe.

Jeżeli szukasz drogi na ujęcie wszystkich kluczowych danych w jedym raporcie, jeżeli chesz śledzić swoje KPI-je i mieć pewność, że są wyliczone i monitorowane poprawnie, to wiem jak Tobie pomóc. Możemy zaplanować i wdrożyć raportowanie zarządcze.

Raportowanie zarządcze jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania firmą. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system raportowania może znacząco poprawić jakość podejmowanych decyzji, zwiększyć przejrzystość i kontrolę nad ryzykiem oraz przyczynić się do wzrostu firmy.


Czym jest raportowanie zarządcze?

Raportowanie zarządcze to systematyczny proces zbierania, analizowania i prezentowania danych istotnych dla podejmowania decyzji. Ma na celu dostarczenie informacji, które pomagają menedżerom w ocenie bieżącej sytuacji firmy, identyfikacji trendów i podejmowaniu świadomych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Kluczowe cechy raportowania zarządczego:

 • Zorientowanie na odbiorcę: Raporty muszą być dostosowane do potrzeb informacyjnych konkretnych odbiorców, np. członków zarządu, kierowników działów lub inwestorów.

 • Skupienie na wynikach: Raporty powinny koncentrować się na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) i innych miarach, które odzwierciedlają realizację celów firmy.

 • Czasowość: Informacje muszą być przekazywane w odpowiednim czasie, aby menedżerowie mogli na bieżąco reagować na zmiany.

 • Jasność i zwięzłość: Raporty powinny być łatwe do zrozumienia i interpretowania, nawet dla osób bez pogłębionej wiedzy finansowej.

 • Spójność: Dane i formaty prezentowane w raportach powinny być spójne w różnych okresach i działach firmy.

Korzyści płynące z raportowania zarządczego:

 • Poprawa podejmowania decyzji: Dostarcza menedżerom rzetelnych informacji, na podstawie których mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące strategii, alokacji zasobów i działań operacyjnych.

 • Zwiększona przejrzystość: Pomaga w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i monitorowaniu postępów w realizacji celów.

 • Lepsza kontrola nad ryzykiem: Umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i podjęcie działań prewencyjnych.

 • Wzmocnienie komunikacji: Ułatwia wymianę informacji i budowanie wspólnego zrozumienia sytuacji firmy wśród kadry kierowniczej.

 • Poprawa efektywności: Wspomaga optymalizację procesów i wykorzystanie zasobów.


Audyt Serwisu WWW

Rodzaje raportów zarządczych.

Odpowiednio wdrożone raportowanie może wspierać każdy obszar działania firmy.

 • Raporty finansowe: Prezentują wyniki finansowe firmy, takie jak przychody, koszty i zyski.

 • Raporty operacyjne: Dostarczają informacji o działalności firmy w różnych obszarach, np. produkcji, sprzedaży i marketingu.

 • Raporty strategiczne: Analizują pozycję konkurencyjną firmy, trendy rynkowe i długoterminowe cele.

 • Raporty niestandardowe: Przygotowywane są na potrzeby konkretnych odbiorców lub w celu oceny określonych zagadnień.


Jak wygląda taki raport zarządczy? Co zawiera w sobie?

Założmy, że nasza firma prowadzi sklep internetowy z odzieżą sportową. Przykładowy raport może składać się z następujących elementów:

 1. Pulpit nawigacyjny (Dashboard)
  • Kafelki KPI: Prezentujące kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), takie jak przychody ze sprzedaży, marża zysku, wskaźnik konwersji i średnia wartość koszyka.
  • Wykresy trendów: Pokazujące zmiany tych wskaźników w czasie.
  • Mapy geograficzne: Wizualizujące sprzedaż w różnych regionach.
  • Wykresy porównawcze: Umożliwiające porównanie wyników firmy z wynikami konkurentów lub z określonymi celami.
 2. Strony raportów (Report Pages)
  • Szczegółowe analizy sprzedaży: Prezentujące dane dotyczące sprzedaży w podziale na kategorie produktów, kanały sprzedaży i okresy.
  • Analiza zachowań klientów: Pokazująca liczbę nowych i powracających klientów, strukturę demograficzną klientów, źródła pozyskiwania klientów, najczęściej odwiedzane strony i produkty oraz poziom satysfakcji klientów.
  • Analiza konkurencji: Zawierająca informacje o głównych konkurentach, ich ofertach i strategiach oraz udziałach w rynku.
  • Trendy rynkowe: Prezentujące najnowsze trendy w modzie sportowej, zmiany w preferencjach konsumentów i wpływ czynników makroekonomicznych.
 3. Filtry i interakcje
  • Umożliwiające użytkownikom filtrowanie danych według różnych kryteriów, takich jak okres, kategoria produktu, kanał sprzedaży i region.
  • Pozwala na klikanie i przechodzenie między różnymi elementami raportu, aby uzyskać więcej informacji.
 4. Wizualizacje danych
  • Wykorzystujące różne typy wizualizacji, takie jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wykresy liniowe i mapy geograficzne, aby ułatwić prezentację danych.
  • Dostosowane do specyfiki danych i odbiorców raportu.
 5. Opowiadanie historii (Storytelling)
  • Używanie wizualizacji i danych do opowiedzenia historii o wynikach firmy, trendach rynkowych i możliwościach rozwoju.
  • Prezentowanie wniosków i rekomendacji w jasny i zwięzły sposób.
 6. Na koniec => Dodatkowe funkcje Power BI, które mogą być wykorzystane w raporcie:
  • Możliwość integracji z innymi źródłami danych: Pozwala na łączenie danych z różnych systemów, takich jak systemy ERP, CRM i systemy analityczne.
  • Funkcje prognozowania: Umożliwiają przewidywanie przyszłych wyników firmy na podstawie danych historycznych.
  • Możliwość udostępniania raportów: Pozwala na udostępnianie raportów innym użytkownikom w organizacji lub online.

Jak pomogę w organizacji raportowania zarządczego?

Odpowiednio wdrożone raportowanie może wspierać każdy obszar działania firmy.

Mam doświadczenie we wdrażaniu raportów zarządczych w różnych organizacjach, o rożnej wielkości, asortymencie B2B oraz B2C, jak i w różnych technologiach, takich jak Microsoft Power BI, Tableau, Google Looker czy Salesforce CRM Analytics.

Realizowałem projekty od A do Z tzn. od budowy źródła danych, po opracowanie zawartości merytorycznej (biznesowej) raportów zarządczych.

Pomogę Tobie:

 • W doborze danych i ich organizacji

 • W procesie składowania danych, aktualizacji i zbudowania pipeline (źródła danych dla raportu)

 • W wyborze narzędzia do raportowania

 • W opracowaniu wskaźników KPI, wykresów i zestawień

 • W opracowaniu pełnych raportów

 • W zbudowaniu nawyku dziennej analizy danych

 • W zrozumieniu raportów, zdefiniowaniu konkluzji i przęłożeniu ich na działania


Audyt Serwisu WWW

Zainteresowany? Porozmawiajmy o Analityce Internetowej.

Zapraszam do rozmowy. Posłucham i pomogę rozwiązać Twoje problemy związane z Analityką Internetową.

Możesz również wysłać email na adres krzysztof (@) surowiecki.org.

Zapraszam do współpracy. Krzysztof Surowiecki


Dlaczego warto mi zaufać.

Zacytuję tutaj wybrane opinie z Linkedin:

Krzysztof connects unique talents: IT & analytics knowledge, business challenges understanding and good feeling of Client's needs. It effected in great optimization of my projects. Thanks to unique business & marketing insights which came from my own data! If you're a visual type of person (I am :) - visualizations in Google Data Studio implemented by Krzysztof, totally upgrade the performance!
Krzysztof has highly commendable clear communication style, attention to detail, deep technical knowledge and easy going nature. I could not recommend him enough for any analytics project or position
I had the pleasure of working with Krzysztof on two different projects, and can confidently say he's a web analytics wizard! Besides being knowledgeable, he is very professional and really helpful. I highly recommend Krzysztof to anyone looking for an expert in digital data.