- pandas - matplotlib - numpy

Przykład - proste wyświetlenie Hello World!

Wykorzystujemy funkcję print()

print('Hello, World!')

Przykład - pętla for element in tablica

Tworzymy tablicę owoce do której przypisujemy nazwy różnych owoców.

Następnie iterujemy po tej tablicy, tak aby wyświetlić jej kolejne pozycje.

Wynik wyświetlamy na stronie, korzystając z funkcji print().

# tworzymy tablicę z nazwami owoców owoce = ['mango', 'ananas', 'nektarynka', 'truskawka', 'gruszka'] # wyświetlamy zawartość naszego talerza-tablicy print("W talerzu mamy takie owoce:") # za pomocą pętli for in for item in owoce: print(" => " + item+"\n")

Przykład - test prostej funkcji

Funkcja jako argument przyjmuje listę z nazwami owoców, jeżeli trafi na "truskawka" to zwraca zdanie zachwytu.

To oczywiście prosta funkcja, nie chodzi tu jednak o komplikowanie, a o pokazanie możliwości.

Ogólnie: getFavourite(list): return String

# definicja prostej funkcji def getFavourite(fruit): if fruit == 'truskawka': return 'Uwielbiam truskawki' else: return "Eeee, nieee" print("Wynik funkcji: " + getFavourite('truskawka'))

Przykład - utworzenie ramki DataFrame i wizualizacja z Matplotlib

W tym przykładzie, importujemy biblioteki panda, numpy i matplotlib.

Nastepnie tworzymy ramkę danych: df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,100,size=(100, 1))).

Jako ostatni krok generujemy histogram => ax.hist(df, bins=30)

# import bibliotek import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # utworzenie przykładowego DataFrame df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,100,size=(100, 1))) # wizualizacja danych w postaci wykresu fig, ax = plt.subplots() ax.hist(df, bins=30) fig