Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Wykorzystanie Stripe API i Google Data Studio do budowy szybkiego dashboardu

07.2022 | Python | DataStudio | Colab

Stripe.com to łatwa w implementacji i popularna bramka płatności, wygodna do obsługi transakcji w walutach zagranicznych np. Dla serwisów typu SaaS, blogów czy sklepów internetowych.

Korzystając z API Stripe, można szybko zrobić prostą konstrukcję, która wykona następujące operacje:

 • Pobierze dane o aktualnych płatnościach
 • Dane zapisze w pliku Google Sheet
 • Dane zaprezentuje w Google Data Studio

Do pobrania danych wykorzystamy Pythona, uruchamianego w środowisku Google Colab (można wykorzystać jednak dowolny inny edytor czy środowisko uruchomieniowe).

 • Link do API Stripe: https://stripe.com/docs/api
 • Link do Google Colab: https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb?hl=pl
 • Link do Data Studio: https://datastudio.google.com/u/0/

Przykładowy kod, który realizuje operację pobrania danych ze Stripe.com I zapisania ich w Google Sheet:

Uwaga: przed rozpoczęciem prac związanych z oskryptowaniem, musimy utworzyć token w interfejsie Stripe.com:

Pamiętaj, aby utworzyć klucz typu restricted API key z uprawnieniami do odczytu. Nigdy nie używajmy klucza głównego.

Prezentacja danych w Google Data Studio

Aby zaprezentować dane w Data Studio, musimy utworzyć nowe źródło danych, oparte o utworzony plik Google Sheet:

 • Po zalogowaniu się do Data Studio wybieramy opcję: Create > Data Source
 • Nastepnie wybieramy Google Sheet jako źródło danych

 • Z listy plików wybieramy ten o nazwie Stripe.com

 • Klikamy przycisk EXPLORE I przechodzimy do wizualizacji:

Na bazie utworzonego źródła danych możemy zbudować raport Data Studio.

Mozliwe dalsze działania:

 • Wykorzystanie Google Cloud Function do cyklicznego uruchamiania skryptu, tak aby uniknac konieczności ręcznego aktualizowania danych.