Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Google Tag Manager Server-Side. Implementacja via Stape.io

04.2024 | stape.io | GTM server-side | google analytics 4

Niniejszy artykuł opisuje wykorzystanie usługi Stape.io do hostowania kontenera serwerowego Google Tag Manager (w skrócie ssGTM).

Spis zawartości artykułu:

 1. Kontener ssGTM
 2. Stape.io
 3. Założenie konta
 4. Utworzenie kontenera
 5. Wybór subskrypcji
 6. Ekran konfiguracji kontenera Server-Side
 7. Ustawienie własnej domeny - custom domain
 8. Podsumowanie

1. Kontener ssGTM

Kontener ssGTM pełni podobną funkcję do klasycznego kontenera GTM, z tą różnicą, że dane są przetwarzane po stronie serwera. To redukuje ilość kodu uruchamianego w przeglądarce użytkownika, potencjalnie poprawiając wydajność i bezpieczeństwo. Dodatkowo, kontener typu ssGTM zwiększa możliwość ochrony prywatności użytkownika i daje nam dodatkowe możliwości poprawy lub wzbogacenia zbieranych danych.

2. Stape.io

Kontener serwerowy ssGTM może być zaimplementowany z wykorzystaniem AppEngine, CloudRun czy też poprzez konfigurację manualną w chmurze Google Cloud (i nie tylko w tej chmurze).

Wykorzystanie powyższych dróg implementacji kontenera ssGTM ma jednak kilka wad:

 • Brak znanego kosztu przed startem (znamy go po starcie i koszt jest różny w każdym okresie bilingowym)
 • Konieczność monitoringu, wykonywania aktualizacji
 • Posiadanie podstawowej wiedzy o działaniu GCP, szczególnie w kontekście kosztów

W tym momencie pojawia się nam Stape.io, czyli rozwiązanie dostępne w modelu "tak jak" SaaS, które nie wymaga żadnej większej wiedzy technicznej. Dodatkowo, narzędzie ma stałe plany cenowe, jest zatem wdzięczne do wykorzystania w firmach, które preferują / muszą estymować koszty wykorzystania przed zakupem.

W ramach "premii" Stape.io oferuje nam jeszcze opcjonalne dodatki tzw. power-ups, które poprawiają jakość zbieranych danych.

Przejdźmy zatem do implementacji Stape.io.

3. Założenie konta

Konto zakładamy na stronie: https://stape.io ⇒ Login & Sign Up.

Po założeniu konta, logujemy się do niego:

Następnie wybieramy poziom subskrypcji.

Na wyżej wymienionym widoku klikamy niebieski przycisk "+ Create container" i przechodzimy do kolejnego widoku kreatora.

4. Utworzenie kontenera

Otwiera nam się strona konfiguracji kontenera:

Wpisujemy tutaj dane naszego kontenera, czyli:

 • Container name - dowolna nazwa np. nazwa naszej domeny
 • Container configuration - tutaj wpisujemy wartość skopiowaną z interfejsu Google Tag Manager. Jest to identyfikator naszego kontenera, który jest pokazany na poniższym zrzucie ekranu:

 • Servers location - lokalizacja naszego data center, wybieramy opcje w ramach EU

Po wpisaniu tych wszystkich wartości, klikamy zielony przycisk “Create container”.

5. Wybór subskrypcji

Po wprowadzeniu ustawień konfiguracyjnych, pozostaje nam wybrać odpowiedni poziom subskrypcji. Możemy wybrać poziom podstawowy np. PRO, ale ważne jest, aby zaznaczyć opcję: 

⇒ Upgrade container to the next tier automatically. 

Aktywacja tej opcji daje nam gwarancję, że w przypadku przekroczenia eventów w ramach danego pakietu, nasze trackowanie nie zostanie wstrzymane, ale będzie kontynuuowane, tylko, że na bazie wyższego planu.

Po wybraniu odpowiedniej opcji i podaniu danych karty kredytowej, przechodzimy do kolejnego ekranu.

Uwaga: w omawianym przypadku przechodzimy dalej korzystając z planu FREE. Dalsze kroki są jednak praktycznie identyczne, zarówno dla planu FREE jak i dowolnego płatnego.

6. Ekran konfiguracji kontenera Server-Side

Zobaczymy ekran konfiguracji kontenera Server-Side. To co jest w nim istotne, to niebieski przycisk “Add custom domain”. 

Jest to możliwość wykorzystania własnej subdomeny do serwowania kontenera ssGTM. Klikamy zatem ten przycisk.

7. Ustawienie własnej domeny - custom domain

Pokaże nam się następująca formatka:

W polu Domain name podajemy dane subdomeny np. gtm.naszadomena.pl i jako wynik zobaczymy rekordy dns, które nalezy wpisać do naszej subdomeny.

Czyli:

 • tworzymy subdomene
 • edytujemy jej rekordy DNS, dodając A i CNAME

Po dodaniu, czekamy na wynik weryfikacji.

Jeżeli zobaczymy komunikat o pozytywnej weryfikacji, to nasz kontener jest gotowy.

8. Podsumowanie

Stape.io to usługa umożliwiająca hostowanie kontenera serwerowego Google Tag Manager (ssGTM), która oferuje prostotę, skalowalność, bezpieczeństwo, kontrolę kosztów, personalizację, dodatkowe funkcje i wsparcie techniczne. Kontener ssGTM przetwarza dane po stronie serwera, co poprawia wydajność i bezpieczeństwo, a także zwiększa ochronę prywatności użytkownika. Stape.io umożliwia ustawienie własnej domeny do hostowania kontenera ssGTM, a także oferuje opcjonalne dodatki, które mogą poprawić jakość zbieranych danych.

Stape.io jest dobrym wyborem dla kontenera serwerowego z kilku powodów:

 1. Prostota: Stape.io jest dostępne jako usługa SaaS, co oznacza, że nie wymaga od użytkowników znacznej wiedzy technicznej do konfiguracji i zarządzania.
 2. Skalowalność: Stape.io jest skalowalne i może obsługiwać duże ilości danych, co jest kluczowe dla efektywnego przetwarzania danych po stronie serwera. 
 3. Bezpieczeństwo i prywatność: Przetwarzanie danych po stronie serwera poprawia bezpieczeństwo, ponieważ redukuje ilość kodu uruchamianego w przeglądarce użytkownika. Dodatkowo, kontenery ssGTM zwiększają możliwość ochrony prywatności użytkownika.
 4. Kontrola kosztów: Stape.io oferuje stałe plany cenowe, co jest korzystne dla firm, które muszą oszacować koszty przed zakupem.
 5. Personalizacja: Stape.io umożliwia ustawienie własnej domeny do hostowania kontenera ssGTM, co umożliwia lepszą personalizację i branding.
 6. Power-ups: Stape.io oferuje również opcjonalne dodatki, tzw. power-ups, które mogą poprawić jakość zbieranych danych. To dodaje dodatkową wartość do usługi, pozwalając użytkownikom dostosować swoje doświadczenie i zbierać lepsze dane.
 7. Wsparcie techniczne: Jako usługa SaaS, Stape.io zapewnia wsparcie techniczne dla swoich użytkowników. To oznacza, że jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz pytania, zespół wsparcia jest dostępny, aby pomóc.