Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Raporty z wykorzystaniem Python i Microsoft Power BI

08.2022 | Python | Microsoft Power BI | Raportowanie

Microsoft Power BI jest doskonałym narzędziem do analizy danych, zarówno w obszarze ich eksploracji, jak i wizualizacji.

Co, jednak jeżeli możliwości wbudowanych mechanizmów są dla nas niewystarczające?

Np. Potrzebujemy zastosować niestandardową wizualizację lub też potrzebujemy pobrać dane z niestandardowego serwisu, poprzez API etc.

Doskonałym rozwiązaniem jest tu integracja Power BI z językiem Python.

Integracja ta może mieć jedną z dwóch postaci:

  1. Wykorzystujemy Pythona do wizualizacji danych tzn. Do wygenerowania wykresu
  2. Wykorzystujemy Pythona jako skrypt (bramkę) do pobrania danych

Ważne założenia

Źródło danych:
  • Wykorzystamy źródło danych pochodzące z serwisu flightradar24.com.
  • Będą to dane lotu pomiędzy Dubai i Male, dla samolotu o numerze A6-EPK, z dnia 03.08.2022:

  • Dane przedstawiają parametry lotu samolotu m.in. wysokość i prędkość:
  • Dane można pobrać: tutaj

1. Przykład użycia - Python jako środek wizualizacji danych w Microsoft Power BI

1.1. Otwieramy Microsoft Power BI I pobieramy do niego zbiór danych eka656.xlsx

Jako źródło danych wybieramy plik Excel I taki connector wykorzystujemy.

W oknie Navigator wybieramy tabelę z danymi I klikamy Load. Spowoduje to przejście do głównego okna Power BI.

1.2. Utworzenie wykresu

Widok okna głównego Power BI wygląda jak poniżej. Widać wyraźnie zapisane nowe źródło danych, po prawej stronie interfejsu Power BI.

Przechodzimy zatem do osadzenia wykresu, który będzie stworzony w języku Python. W tym celu przenosimy na środek ikonkę Python Visual:

Po jej kliknięciu musimy dodatkowo wydać zgodę na wykorzystanie skryptów Pythona w aplikacji.

Następnie wybieramy pozycje:

  • UTC
  • Altitude
  • Speed

Za pomocą tych wartości spróbujemy zobrazować wysokość oraz prędkość w czasie lotu samolotu.

Kod znajduje się poniżej - należy go przepisać i zamieścić w oknie edytora, dostępnego w Power BI:

2. Przykład użycia - wykorzystanie Pythona jako Data Source

Drugi przykład użycia, to wykorzystanie Pythona jako źródła danych np. W sytuacji, gdy dane muszą być pobierane poprzez API.

2.1. Otwieramy Microsoft Power BI I jako źródło danych wybieramy Python Script

Dane zostają pobrane I widoczne w oknie Navigator:

2.2. Wizualizacja danych za pomocą wykresu

Dane są dostępne w przestrzeni Power BI I mogą zostać wykorzystane do wizualizacji, jak na poniższym przykładzie: