Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

PyScript. Python uruchamiany w przeglądarce.

08.2022 | Python w przeglądarce | PyScript | Python

PyScript pozwala w intuicyjny sposób uruchomić kod Pythona bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Można uruchomić jednakowo proste konstrukcje, pętle czy funkcje. Można też zaimportować moduł numpy, pandas czy matplotlib, aby stworzyć wykres oparty o dane z Dataframe, stworzonego z poziomu biblioteki pandas.

Przykład "Hello world"

Klasyczny przykład, w którym wyświetlamy "Hello world" jako wynik wykonania funkcji print() w przeglądarce internetowej.

Aby kod Pythona został wykonany, to musimy zadbać o następujące zasady:

  • pobranie skryptu JS => pyscript.js
  • pobranie skryptu CSS => pyscript.css

Dodatkowo kod wykonywalny pythona musi byc umieszczony pomiędzy dedykowanym tagiem, jak poniżej:

<py-script>
... to dodaj kod pythona ...
</py-script>

Prosty przykład Hello world:

Efekt wykonania kod w przeglądarce to:

Pyscript

Przykład - pętla for element in tablica

Tworzymy tablicę owoce do której przypisujemy nazwy różnych owoców.

Następnie iterujemy po tej tablicy, tak aby wyświetlić jej kolejne pozycje.

Wynik wyświetlamy na stronie, korzystając z funkcji print().

Efekt wykonania kod w przeglądarce to:

Pyscript

Przykład - test prostej funkcji

Funkcja jako argument przyjmuje listę z nazwami owoców, jeżeli trafi na "truskawka" to zwraca zdanie zachwytu.

To oczywiście prosta funkcja, nie chodzi tu jednak o komplikowanie, a o pokazanie możliwości.

Ogólnie: getFavourite(list): return String.

Efekt wykonania kod w przeglądarce to:

Pyscript

Przykład - utworzenie ramki DataFrame i wizualizacja z Matplotlib

W tym przykładzie, importujemy biblioteki panda, numpy i matplotlib.

Nastepnie tworzymy ramkę danych: df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,100,size=(100, 1))).

Jako ostatni krok generujemy histogram => ax.hist(df, bins=30)

Efekt wykonania kod w przeglądarce to:

Pyscript

Kliknij tutaj, aby zobaczyć działający przykład wykorzystania pythona w przeglądarce => pyscript.

Aktualizacja 14.05.2023

Anaconda Inc. uruchomiła serwis pyscript.com, w którym możemy zbudować, przetestować i uruchomić skrypt pythona w przeglądarce internetowej.