Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Pandas. DataFrame. Analiza poglądowa nowego zestawu danych

08.2022 | pandas | DataFrame | Analiza poglądowa

W niniejszym Tipie pokażę podstawowe metody biblioteki pandas, które pozwalają na szybkie poznanie i ocenę nowego zbioru danych.

.head() - zwraca kilka pierwszych wierszy z danymi. Domyslnie zwraca 5 wierszy, ale można to zmienić wpisując między nawiasy inną, dowolną liczbę.

.info() - zwraca informacje dotyczące każdej kolumny, takie jak typ danych, liczba brakującyh wrtości

.shape - zwraca liczbę ilości wierszy oraz kolumn

.describe() - generuje zestaw statystyk opisowych dla każdej kolumny

Przykład zastosowania

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty