Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Python. Przekształcenie ciągu słów w listę

06.2024 | python | split | string into list

Prosty trick na przekształcenie ciągu znaków w listę.

Załóżmy, że dany jest następujący ciąg, zdefiniowany jako string:

  • imiona = "aleksandra krzysztof maria adam"

Chcemy zamienić wymieniony ciąg na listę, w której każde imię stanowi odrębną pozycję.

W tym celu wykorzystujemy metodę split():

imiona = "aleksandra krzysztof maria adam".split()

Wynik:

> ['krzysztof', 'aleksandra', 'maria', 'adam']

Po sprawdzeniu typu, otrzymamy natomiast:

type(imiona)

> list

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty