Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Power BI. Ograniczenie zakresu filtra czasowego do bieżącego dnia

12.2022 | powerbi | Today | Filtrowanie daty

Jednym z problemów, przy wykorzystaniu filtrów czasowych jest fakt, że pokazują one daty "do przodu" tzn. wybór dat nie kończy się na dniu bieżącym, ale daje możliwość wyboru dat z przyszłości.

Przykład filtra, pozwalającego na wybór dnia:

Filtr jest zbudowany na bazie tabeli dat, która stanowi popularny sposób łączenia danych per data:

Widzimy, że pokazany filtr zawiera daty wybiegające znacznie w przyszłość, czego nie chcemy, bo ich wybór nie wnosi żadnej wartości, a wręcz jest mylący dla użytkownika.

Oczywiście możemy ręcznie ograniczyć te zakresy wprowadzając odpowiedni filtr, w którym zaznaczymy np. aby zakres dat był do końca bieżącego miesiąca.

Ma to jednak dwie podstawowe wady:

  • wymaga ręcznych aktualizacji dla górnego zakresu daty
  • stale widzimy daty wybiegające w przyszłość (w znacznie mniejszej ilości, ale stale są)

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmiennej, która określa daty przyszłe i dalej jest wykorzystywana jako filtr.

Rozwiązanie

W tabeli dat (czasowej) wprowadzamy dodatkową zmienną (new measure):

Formuła do wprowadzenia:

DateOffset = DATEDIFF(TODAY(),'Date'[Date],DAY)

DateOffset zwraca 0 lub liczbę mniejszą od 0 dla wartości - odpowiednio - obecnej oraz historycznych. Wartość ujemna przedstawia różnicę pomiędzy datą przeszłą a datą obecną.

Nasza tabela dat wygląda teraz następująco:

Dodanie filtra

Ostatni krok to dodanie filtra do sekcji filtrów. Filtr ten bazuje oczywiście na nowo utworzonej wartości DateOffset:

W efekcie nasze filtry czasowe przyjmą wygląd jak poniżej:

Wartość aktualizuje się za każdym razem, zatem pozostają nam w widoku tylko aktualne daty.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty