Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Pandas. Załadowanie arkusza Excela do Pandas dataframe

08.2022 | pandas | excel | analiza plikowa

Kod pozwalający na załadowanie danych zapisanych w arkuszu Excela do Pandas dataframe.

import pandas as pd

df = pd.read_excel('bilians.xlsx', sheet_name='sheet1')

print(data)

Uwaga: Niniejszy kod "zadziała poprawnie", jeżeli dane w wymienionym arkuszu mają format tabeli. Jeżeli nie, to wymagane są dodatkowe czynności, które te dane oczyszczą.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty