Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Pandas. Konwersja daty z formaty YYYY-MM-DD do YYYY-MM

08.2022 | pandas | Konwersja daty | Analiza danych

W rozpatrywanym zbiorze danych, do każdej transakcji mamy dopisaną dokładną datę typu YYYY-MM-DD. Ten format daty nie jest jednak dla nas wygodny, bowiem potrzebujemy analizować dane w odniesieniu do miesiąca, a dzień jest informacją zbędną.

Konwersję daty z formatu YYYY-MM-DD na format YYYY-MM, wykonamy korzystając z metody:

dt.to_period('okres_czasu')

np. df['Date'] = df['Date'].dt.to_period('M')

Parametr okres_czasu może być zdefiniowany, jako:

  • D - day => dzień
  • W - Week => tydzień
  • M - Month => miesiąc
  • pełna lista

Arkusz z przykładowym obliczeniem:

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty