Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Pandas. Wykorzystanie pivot_tables do grupowania danych

08.2022 | pandas | pivot_tables | Grupowanie danych

Metoda pivot_tables pozwala grupować dane i stanowi alternatywę dla metody groupby(), dostarczając większej elastyczności i uniwersalności.

Składnia metody pivot_table() jest następująca:

  • pandas.pivot_table(data, values=None, index=None, columns=None, aggfunc='mean', fill_value=None, margins=False, dropna=True, margins_name='All', observed=False, sort=True)[source]
  • Opis argumentów metody jest w dokumentacji.

Przykład użycia metody pivot_table() w porównaniu do groupby().

Zestaw danych to słynny titanic zapisany w ramce o nazwie df:

  • df.groupby('sex')['age'].median()
  • df.pivot_table(values='age', index='sex', aggfunc=np.median)

Pełny arkusz z przykładami użycia pivot_table() znajduje się poniżej.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty