Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Numpy. Utworzenie macierzy zerowej

12.2022 | numpy | Macierz zerowa | np.zeros

Macierz zerowa to macierz, której wszystkie współczynniki są równe zeru.

Macierz zerowa posiada następujące właściwości:

  • jest osobliwa => wyznacznik macierzy jest równy zero
  • jest antysymetryczna (i jednocześnie symetryczna) => wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków
  • w przypadku macierzy kwadratowej jest nilpotentna => macierz kwadratowa, której pewna potęga jest równa macierzy zerowejpewna potęga jest równa macierzy zerowej
  • jest diagonalna => wszystkie współczynniki leżące poza główną przekątną są zerowe

Macierz zerową możemy utworzyć wykorzystując pakiet numpy i jego funkcję:

numpy.zeros(shape, dtype=float, order='C', *, like=None)

gdzie istotny jest argument shape, który określa kształt /wymiar macierzy.

Przykłady macierzy zerowej

Macierz o wymiarze 2x2:

np.zeros((2,2))

Macierz o wymiarze 1x4:

np.zeros((1,4))

Macierz o wymiarze 6x4:

np.zeros((6,4))

Macierz o wymiarze 2x6:

np.zeros((2,6))

Przykłady - kod:

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty