Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Numpy. Macierz jednostkowa (identity array)

12.2022 | numpy | Identity array | Macierz jednostkowa

Macierz jednostkowa (identity array) jest to macierz kwadratowa, która na swojej przekątnej ma jedynki. Natomiast pozostałe pozycje zajmują zera.

Utworzenie macierzy jednostkowej, w pakiecie numpy, wygląda następująco:

# importujemy pakiet numpy
import numpy as np
# utworzenie macierzy o nazwie identity_array
identity_array = np.identity(5)
# wydrukowanie rezultatu
print(identity_array)

Wydruk kodu z konsoli:

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty