Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Kotlin. Definicja listy metodą listOf i mutableListOf

06.2024 | kotlin | mutableListOf | listOf

Zdefiniujmy listę w języku Kotlin za pomocą dwóch metod:

  • listOf
  • mutableListOf

Jaka jest różnica pomiędzy w/w metodami?

Metoda listOf() służy do tworzenia niezmiennych (immutable) list. Oznacza to, że po utworzeniu takiej listy nie można dodawać, usuwać ani zmieniać jej elementów.

Metoda mutableListOf() służy do tworzenia zmiennych (mutable) list. Oznacza to, że po utworzeniu takiej listy można swobodnie dodawać, usuwać i modyfikować jej elementy.

Zobaczmy na przykład:

// definicja listy imion tylko do odczytu
val readOnlyImiona = listOf("maria", "adam", "aleksandra")
    
// wyświetlenie wyniku
println(readOnlyImiona)
    
// definicja listy zmiennej - Mutable - z listą imion
val mutableImiona : MutableList<String> = mutableListOf("maria", "adam", "aleksandra")

// wyświetlenie wyniku
println(mutableImiona)

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty