Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Django. Formatowanie daty w szablonie - template - Django

12.2022 | django | Formatowanie daty | Szablony Django

Przykład formatowania daty w pliku szablonu Django.

Wyświetlenie daty utworzenia postu:

{{ post.created_at }}

Format ten wyświetla się jako:

Nov. 8, 2022, 11 p.m. 

Uwaga: konkretna reprezentacja formatu jest zależna od ustawień lokalnych.

Przykład formatowania daty:

Aby sformatować datę, należy zastosować znak "|" i po nim słowo kluczowe date z wymienioną specyfiką prezentacji daty.

Zapis ogólny:

{{ varSomeDate | date: "date-format-variables" }}

Przykład:

{{ post.created_at | date:"d.m.Y" }}

gdzie:

03.12.2022

 • d - format dnia z zerem na poczatku
 • m - miesiąc zapisany w formacie dwucyfrowym
 • Y - zapis roku w formacie czterocyfrowym

Jako wynik otrzymamy:

Więcej formatów, opisujących datę:

DAY
 • d - format dnia z zerem na początku np. 01, 02, 15, 31
 • j - format dnia bez zera na początku np. 1, 2, 15, 31
 • D - dzień tygodnia w formacie tekstowym, zbudowany z trzech liter np. 'Fri', 'Thu', 'Mon'
 • l - dzień tygodnia zapisany w formacie pełnym, tekstowym np. 'Monday', 'Thuesday', 'Friday'
MONTH
 • m - miesiąc, zapisany w formacie dwucyfrowym, zapisany z zerem na poczatku np. 01, 02, 05, 10, 12
 • n - miesiąc, zapisany w formacie bez zera na początku np. 1, 2, 3, 6, 10, 12
 • M - miesiąc w formacie tekstowym, zbudowany z trzech liter np. 'Jan', 'Feb', 'Nov'
 • F - miesiąc w pełnym formacie np. 'January', 'November'
 • E - miesiąc w pełnym formacie, z uwzględnieniem ustawień lokalnych np. 'Listopad'
YEAR
 • y - zapis roku w formacie dwucyfrowym (dwie ostatnie cyfry roku) np. 22, 23
 • Y - zapis roku w formacie czterocyfrowym np. 2022, 2023
TIME
 • g - godzina w formacie 12-godzinnym od 1 do 12 np. 3, 10, 12
 • G - godzina w formacie 24-godzinnym od 0 do 23 np. 15, 22, 0
 • h - godzina w formacie 12-godzinnym, z zerem na początku np. 01, 02, 03, 12
 • H - godzina w formacie 24-godzinnym, z zerem na poczatku np. 01, 15, 17, 22
 • i - minuty od 00 do 59
 • s - sekundy od 00 do 59

Inny przykład:

{{ post.created_at | date:"F Y" }}

Jako wynik otrzymamy:

November 2022

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem Co-Founderem spółek: Hexe Capital SA, Cut2Code, Boostsite, KODA, Insightland.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty