Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

DAX. Funkcja ALL. Ignorowanie istniejących filtrów i zwracanie wszystkich wartości z określonej tabeli lub kolumny

05.2024 | dax | all | powerbi

Funkcja ALL to jedno z podstawowych narzędzi języka DAX (Data Analysis Expressions) w Power BI, które pozwala na ignorowanie istniejących filtrów i zwracanie wszystkich wartości z określonej tabeli lub kolumny. Dzięki temu możesz tworzyć dynamiczne obliczenia, które nie są ograniczone przez bieżący kontekst filtrowania.

Składnia

ALL(<table> lub <column>[, <column>]…)
 • <table>: Tabela, dla której chcesz zignorować filtry.
 • <column>: Kolumna, dla której chcesz zignorować filtry.

Opis działania

ALL działa poprzez usunięcie wszystkich filtrów z określonej tabeli lub kolumny. W efekcie zwraca wszystkie wartości, tak jakby nie było żadnych filtrów. Możesz użyć ALL zarówno dla całych tabel, jak i pojedynczych kolumn.

Prosty przykład

Załóżmy, że masz tabelę Sales z kolumnami Product, Date i Quantity. Chcesz obliczyć całkowitą sprzedaż dla wszystkich produktów, niezależnie od tego, jakie produkty są wyświetlane w bieżącym raporcie. Oto jak to zrobić za pomocą ALL:

CALCULATE (
  SUM ( 'Sales'[Quantity] ),
  ALL ( 'Sales'[Product] )
)

W tym przykładzie:

 1. SUM ( 'Sales'[Quantity] ) oblicza sumę sprzedaży dla produktów, które są aktualnie filtrowane.
 2. ALL ( 'Sales'[Product] ) usuwa filtry z kolumny Product, dzięki czemu suma jest obliczana dla wszystkich produktów.
 3. CALCULATE łączy te dwa elementy, aby obliczyć całkowitą sprzedaż dla wszystkich produktów.

Zastosowania

Funkcja ALL otwiera szerokie możliwości analizy danych w Power BI. Możesz jej używać do:

 • Obliczania wartości procentowych: Obliczanie udziału sprzedaży danego produktu w całkowitej sprzedaży.
 • Tworzenia raportów porównawczych: Porównywanie sprzedaży w różnych okresach czasu.
 • Ignorowania filtrów wizualizacji: Obliczanie miar, które nie są zależne od filtrów zastosowanych w wizualizacji.

Podsumowanie

ALL to potężna funkcja DAX, która pozwala na tworzenie elastycznych obliczeń w Power BI. Dzięki niej możesz ignorować istniejące filtry i uzyskiwać dostęp do wszystkich wartości z określonych tabel lub kolumn. 

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty