Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

DAX. Funkcja ADDCOLUMNS. Przykład wykorzystania

05.2024 | dax | addcolumns | powerbi

Funkcja ADDCOLUMNS to potężne narzędzie języka DAX (Data Analysis Expressions) w Power BI, które pozwala na dynamiczne dodawanie nowych kolumn obliczeniowych do istniejących tabel. Dzięki temu możesz tworzyć nowe miary, agregacje czy przekształcenia danych, dostosowując je do swoich potrzeb analitycznych.

Składnia

Code snippet

ADDCOLUMNS(<table>, <name>, <expression>[, <name>, <expression>]…)
 • <table>: Tabela, do której chcesz dodać kolumny.
 • <name>: Nazwa nowej kolumny.
 • <expression>: Wyrażenie DAX definiujące sposób obliczania wartości w nowej kolumnie.

Opis działania

ADDCOLUMNS działa poprzez iterację po każdym wierszu tabeli źródłowej. Dla każdego wiersza oblicza wartość wyrażenia <expression> i przypisuje ją do nowej kolumny o nazwie <name>. Możesz dodać dowolną liczbę kolumn, podając kolejne pary <name> i <expression>.

Prosty przykład

Załóżmy, że masz tabelę Sales z kolumnami Product i Revenue. Chcesz dodać kolumnę Profit, która będzie obliczana jako 80% przychodu. Oto jak to zrobić za pomocą ADDCOLUMNS:

ADDCOLUMNS(
  Sales,
  "Profit", [Revenue] * 0.8
)

W tym przykładzie:

 1. Sales to tabela źródłowa.
 2. "Profit" to nazwa nowej kolumny.
 3. [Revenue] * 0.8 to wyrażenie obliczające zysk jako 80% wartości kolumny Revenue.

Zastosowania

Funkcja ADDCOLUMNS otwiera szerokie możliwości analizy danych w Power BI. Możesz jej używać do:

 • Tworzenia miar biznesowych: Obliczanie marży, zysku, wskaźników KPI.
 • Grupowania i agregacji: Dodawanie kolumn grupujących według określonych kryteriów.
 • Przekształcania danych: Zmiana formatu, łączenie wartości z różnych kolumn.

Podsumowanie

ADDCOLUMNS to niezwykle przydatna funkcja DAX, która pozwala na elastyczne manipulowanie danymi w Power BI. Dzięki niej możesz tworzyć nowe kolumny obliczeniowe, dostosowując je do swoich potrzeb analitycznych. 

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty