Porady. Pandas. Python. Django. Microsoft Power BI. Tableau.

Google Analytics 4. Aktywni użytkownicy w różnych przedziałach czasowych: 1-day, 7-day i 28-day Active Users

05.2024 | analytics | ga4 | active_users

Oprócz ogólnej metryki "Active Users" (Aktywni użytkownicy), Google Analytics 4 (GA4) oferuje również wgląd w aktywność użytkowników w różnych przedziałach czasowych: 1-day, 7-day oraz 28-day Active Users. Te miary pozwalają na głębszą analizę zachowań użytkowników i zrozumienie, jak często wracają oni do Twojej strony lub aplikacji.

Czym są 1-day, 7-day i 28-day Active Users?

  • 1-day Active Users: Liczba unikalnych użytkowników, którzy zainicjowali zaangażowaną sesję w ciągu ostatniego dnia.
  • 7-day Active Users: Liczba unikalnych użytkowników, którzy zainicjowali zaangażowaną sesję w ciągu ostatnich 7 dni.
  • 28-day Active Users: Liczba unikalnych użytkowników, którzy zainicjowali zaangażowaną sesję w ciągu ostatnich 28 dni.

Różnice między Active Users a 1-day, 7-day i 28-day Active Users

Główna różnica polega na okresie, w którym analizowana jest aktywność użytkowników. Metryka "Active Users" odnosi się do całego wybranego zakresu dat, podczas gdy miary 1-day, 7-day i 28-day Active Users pokazują aktywność w określonych, krótszych przedziałach czasowych.

Kiedy stosować poszczególne miary?

  • Active Users: Ta metryka jest przydatna do ogólnej oceny zaangażowania użytkowników w danym okresie.
  • 1-day Active Users: Ta miara pozwala śledzić codzienne wahania aktywności i identyfikować trendy krótkoterminowe.
  • 7-day Active Users: Jest to przydatne do analizy tygodniowych wzorców aktywności i oceny skuteczności działań marketingowych w krótkim okresie.
  • 28-day Active Users: Ta miara umożliwia ocenę długoterminowego zaangażowania użytkowników i identyfikację trendów miesięcznych.

Gdzie znaleźć dane o 1-day, 7-day i 28-day Active Users w GA4?

Dane te znajdziesz w raporcie "Active Users" w sekcji "User lifecycle" w GA4. Wykres "User activity over time" (Aktywność użytkowników w czasie) prezentuje liczbę aktywnych użytkowników w poszczególnych przedziałach czasowych.

Podsumowanie

Analiza 1-day, 7-day i 28-day Active Users w połączeniu z ogólną metryką "Active Users" pozwala uzyskać pełniejszy obraz zaangażowania użytkowników na Twojej stronie lub w aplikacji. Dzięki temu możesz lepiej zrozumieć, jak często użytkownicy wracają, jakie są trendy krótkoterminowe i długoterminowe oraz jak skuteczne są Twoje działania marketingowe w różnych okresach.

O Mnie

Wspieram firmy w transformacji na model działania oparty o dane. Wdrażam i wyciągam rekomendacje, płynące z danych.

Korzystam z Google Marketing Cloud, Google Cloud Platform, Tableau, Microsoft Power BI oraz Python i R.

Posiadam certyfikat Google Analytics 4 i Tableau Certified Professional, doświadczenie akademickie oraz 20-lat doświadczenia biznesowego.

Jestem współzałożycielem grupy Hexe Capital SA.

Zapraszam. Krzysztof Surowiecki

Więcej o mnie Współpraca

Moje certyfikaty